24. 10. 2019  0:09 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ĎURIŠKA, L. -- ČERNIČKOVÁ, I. -- PRIPUTEN, P. -- JANOVEC, J. Isothermal section of Al-Pd-Co phase diagram at 1020°C. In 14 International Conference on Quasicrystals (ICQ14). Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2019, s. 134. ISBN 978-961-264-151-1.

Originálny názov: Isothermal section of Al-Pd-Co phase diagram at 1020°C
Slovenský názov:
Autor: Ing. Libor Ďuriška, PhD. (25%)
doc. Ing. Ivona Černičková, PhD. (25%)
RNDr. Pavol Priputen, PhD. (25%)
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. (25%)
Pracovisko: Ústav materiálov
Ústav výskumu progresívnych technológií
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: 14 International Conference on Quasicrystals (ICQ14)
Podnázov:
Od strany: 134
Do strany: 134
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Libor Ďuriška, PhD.
Posledná zmena: 14.09.2019 22:24 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

14 International Conference on Quasicrystals (ICQ14). Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2019. ISBN 978-961-264-151-1.

Originálny názov: 14 International Conference on Quasicrystals (ICQ14)
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-961-264-151-1
Vydavateľ: Institut Jožef Stefan
Miesto vydania: Ljubljana
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 14.09.2019 22:24 (Import dát z knižnice)