19. 10. 2019  4:00 Kristián
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SAHUL, M. -- HARŠÁNI, M. -- BABINCOVÁ, P. -- ČAPLOVIČ, Ľ. -- SAHUL, M. -- DROBNÝ, P. Deposition and characterization of Ti-Al-C-N coatings. In Development of Materials Science in Research and Education (DMS - RE 2019). CSACG, 2019 Bratislava: 2019, s. 44. ISBN 978-80-8208-019-6.

Originálny názov: Deposition and characterization of Ti-Al-C-N coatings
Slovenský názov:
Autor: Ing. Martin Sahul, PhD. (20%)
Ing. Marián Haršáni, PhD. (16%)
Ing. Paulína Babincová, PhD. (16%)
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. (16%)
Ing. Miroslav Sahul, PhD. (16%)
Ing. Peter Drobný (16%)
Pracovisko: Ústav materiálov
Katedra zvárania a spájania materiálov
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Development of Materials Science in Research and Education (DMS - RE 2019)
Podnázov:
Od strany: 44
Do strany: 44
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Martin Sahul, PhD.
Posledná zmena: 21.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Development of Materials Science in Research and Education (DMS - RE 2019). CSACG, 2019 Bratislava: 2019. ISBN 978-80-8208-019-6.

Originálny názov: Development of Materials Science in Research and Education (DMS - RE 2019)
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-8208-019-6
Vydavateľ:
Miesto vydania: CSACG, 2019 Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)