22. 10. 2019  23:09 Sergej
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KUCHARIKOVÁ, L. -- TILLOVÁ, E. -- CHALUPOVÁ, M. -- MAZUR, M. -- HERČKO, A. -- ČIČKA, R. Analysis of microstructure in AlSi7Mg0.3 cast alloy with different content of Fe. In TRANSCOM 2019: 13th International Scientific Conference on Sustainable, Modern and Safe Transport, High Tatras, Nový Smokovec - Grand Hotel Bellevue, Slovak Republic, May 29-31, 2019. 1. vyd. Amsterdam: Elsevier, 2019, s. 59--67.

Originálny názov: Analysis of microstructure in AlSi7Mg0.3 cast alloy with different content of Fe
Slovenský názov:
Autor: L. Kuchariková (20%)
Eva Tillová (16%)
Mária Chalupová (16%)
Magdalena Mazur (16%)
Adrián Herčko (16%)
doc. Ing. Roman Čička, PhD. (16%)
Pracovisko: Ústav materiálov
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: TRANSCOM 2019: 13th International Scientific Conference on Sustainable, Modern and Safe Transport, High Tatras, Nový Smokovec - Grand Hotel Bellevue, Slovak Republic, May 29-31, 2019
Podnázov:
Od strany: 59
Do strany: 67
Počet strán: 9
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Roman Čička, PhD.
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

TRANSCOM 2019: 13th International Scientific Conference on Sustainable, Modern and Safe Transport, High Tatras, Nový Smokovec - Grand Hotel Bellevue, Slovak Republic, May 29-31, 2019. 1.. vyd. Amsterdam: Elsevier, 2019. Transportation Research Procedia.

Originálny názov: TRANSCOM 2019: 13th International Scientific Conference on Sustainable, Modern and Safe Transport, High Tatras, Nový Smokovec - Grand Hotel Bellevue, Slovak Republic, May 29-31, 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: Elsevier
Miesto vydania: Amsterdam
Edícia a číslo zväzku: Transportation Research Procedia
Rok vydania: 2019
Číslo vydania: 1
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)