May 21, 2019   8:31 a.m. Zina
Academic information system

Institute of art education multimedia (FA) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 9

PublicationsType of resultYearDetails
DANUrB - Impulzy pre Komárno = Impulses for Komárno
Joklová, Viera -- Kristiánová, Katarína
DANUrB - Impulzy pre Komárno = Impulses for Komárno. 1st. ed. Bratislava : Spektrum STU, 2018. 106 strany. ISBN 978-80-227-4814-8.
conference proceedings2018Details
Fyzické modely v architektonickom vzdelávaní a aplikácia nových technológií
Kristiánová, Katarína -- Joklová, Viera -- Mečiar, Ivor
Physical models in architectural education and the use of new technologies. In GÓMEZ CHOVA, L. -- MARTÍNEZ, A L. ICERI 2018. Valencia: IATED Academy, 2018, p. 2177--2183. ISBN 978-84-09-05948-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Geographic information system as a mapping and presentation tool of the DANUrB project
Joklová, Viera -- Jančová, Nina
Geografický informačný systém ako mapovací a prezentačný nástroj projektu DANUrB. ALFA, 23. p. 42--51.
articles in magazines2018Details
Revitalizácia verejných priestorov obytných súborov: spoločenské, zelené a hravé miesta stretnutia
Bašová, Silvia -- Joklová, Viera -- Jančová, Nina
Revitalization of public spaces in residential districts: social, green and playful meeting places. In JÜTTNEROVÁ SANDRA. Architecture in Perspective 2018. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018, p. 102--107. ISBN 978-80-248-4236-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Rieka a brownfieldy ako osi pre urbanistickú regeneráciu - prípadová štúdia Martin, Slovensko
Jančová, Nina
River and brownfields as axes for urban regeneration - case study Martin, Slovakia. In SGEM 2018. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018. Conference Proceedings Vol. 18. Nano, Bio and Green - Technologies for a Sustainable Future. Sofia: STEF 92 Technology, 2018, p. 689--696. ISBN 978-619-7408-52-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
The use of New technologies in Presentations od Arf and Design in Museums and Galleries
Ebringerová, Paulína -- Lukáč, Milan
Využitie nových technológií pri prezentácii umenia a dizajnu v múzeách a galériách. Dissertation thesis. Bratislava : 2018. 130 p.
final thesis2018Details
Urbanistické vzdelávanie v ére nových technológií
Joklová, Viera -- Kristiánová, Katarína
Urban Design Education in the Era of Modern Technologies. In GÓMEZ CHOVA, L. -- MARTÍNEZ, A L. EDULEARN18 - 10th annual International Conference on Education and New Learning Technologies - Conference Proceedings. Palma de Mallorca: IATED Academy, 2018, p. 7739--7745. ISBN 978-84-09-02709-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Záhorská Bystrica - Street of Czechoslovak troopers
Klimčák, Nikolas -- Joklová, Viera
Záhorská Bystrica – Ul. Československých tankistov. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Žilina - riverfront development area
Urban, Marek -- Joklová, Viera
Žilina - nábrežné rozvojové územie. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details