12. 11. 2019  9:05 Svätopluk
Akademický informačný systém

Ústav výrobných technológií (MTF) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 286

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
A numerical simulation study of cold drawing tubes with internal rifling
Necpal, Martin
A numerical simulation study of cold drawing tubes with internal rifling. In Development of Materials Science in Research and Education (DMS - RE 2019). CSACG, 2019 ; Bratislava: 2019, s. 37. ISBN 978-80-8208-019-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
A numerical simulation study on the internal rifling filling of cold drawing tubes
Necpal, Martin -- Hodúlová, Erika -- Martinkovič, Maroš
A numerical simulation study on the internal rifling filling of cold drawing tubes. In ICMEA 2019. 2019: 2019, s. 14.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
A study of laser micromachining of PM processed Ti compact for dental implants applications
Šugár, Peter -- Kováčik, J. -- Šugárová, Jana -- Ludrovcová, Barbora
A study of laser micromachining of PM processed Ti compact for dental implants applications. Materials [elektronický zdroj], 12. s. 1--15.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Aditívna výroba tvarovo zložitých súčiastok
Veselý, Michal -- Molnár, Ivan
Aditívna výroba tvarovo zložitých súčiastok. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Algoritmizácia materiálového toku výrobného systému
Drahoš, Andrej -- Mudriková, Andrea
Algoritmizácia materiálového toku výrobného systému. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Algoritmo para la programación integrada producción – mantenimiento preventivo en máquinas paralelas idénticas
Díaz Cazaňas, Ronald -- Martínez, Estrella María De La Paz -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando
Algoritmo para la programación integrada producción – mantenimiento preventivo en máquinas paralelas idénticas. Ingeniería Industrial, 40. s. 260--271.
články v časopisoch2019Podrobnosti
An estimating the local deformation parameters in grained structures via stereological methods
Minárik, Stanislav -- Martinkovič, Maroš
An estimating the local deformation parameters in grained structures via stereological methods. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 465. s. 1--11.
články v časopisoch2019Podrobnosti
An innovative approach of industrial robot programming using virtual reality for the design of production systems layout
Holubek, Radovan -- Ružarovský, Roman -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando
An innovative approach of industrial robot programming using virtual reality for the design of production systems layout. In Advances in Manufacturing II. Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2019, s. 223--235. ISBN 978-3-030-18714-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
An investigation into microstructure and mechanical properties of diffusion weld joints
Jáňa, Miroslav -- Kostolný, Igor
An investigation into microstructure and mechanical properties of diffusion weld joints. Zváranie - Svařování, 68. s. 14--18.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Analysis of material flow in semisolid state during backward extrusion
Martinkovič, Maroš
Analysis of material flow in semisolid state during backward extrusion. Hutnik- Wiadomości Hutnicze, 86. s. 257--259.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Analysis of the assembly joint at deformation of matched objects
Bučányová, Marcela -- Matúšová, Miriam -- Hrušková, Erika
Analysis of the assembly joint at deformation of matched objects. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 330--338. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Analysis of the microstructure of electron beam welded AW2099 aluminium lithium alloy
Sahul, Miroslav -- Sahul, Martin -- Dománková, Mária -- Marônek, Milan -- Bárta, Jozef
Analysis of the microstructure of electron beam welded AW2099 aluminium lithium alloy. In 72nd IIW Annual Assembly and International Conference. Bratislava: Welding Research Institute, 2019, s. 1--7. ISBN 978-80-907442-1-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Analysis of the problem of granulated material movement in the production process
Bučányová, Marcela -- Kusá, Martina -- Matúšová, Miriam
Analysis of the problem of granulated material movement in the production process. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 207--215. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Analysis of weld joints made of titanium alloy grade 2 produced by electron beam welding
Bárta, Jozef -- Marônek, Milan -- Šimeková, Beáta -- Marič, D.
Analysis of weld joints made of titanium alloy grade 2 produced by electron beam welding. Metalurgija. Metallurgy, 58. s. 255--258.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Analýza a návrh layoutu pracoviska lisovacej linky HFA 800 CNC pre výrobu membránových pružín v závode ZF Slovakia, a.s., Trnava
Rybová, Barbora -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando
Analýza a návrh layoutu pracoviska lisovacej linky HFA 800 CNC pre výrobu membránových pružín v závode ZF Slovakia, a.s., Trnava. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza montážnych systémov
Cesnek, Boris -- Lecký, Šimon
Analýza montážnych systémov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza procesov vstrekovania a vlastností výliskov z plastov
Michna, Martin -- Bílik, Jozef
Analýza procesov vstrekovania a vlastností výliskov z plastov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza technologických parametrov tvárnenia a ich optimalizácia pre presné bezšvíkové rúry a geometrická stálosť rozmerov rúr s vnútorným tvarovočlenitým povrchom
Ridzoň, Martin
Analýza technologických parametrov tvárnenia a ich optimalizácia pre presné bezšvíkové rúry a geometrická stálosť rozmerov rúr s vnútorným tvarovočlenitým povrchom. Habilitačná práca. 2019. 126 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza vlastností zvarových spojov bezkyslíkatej medi vyhotovených elektrónovým lúčom
Hudec, Richard -- Sahul, Miroslav
Analýza vlastností zvarových spojov bezkyslíkatej medi vyhotovených elektrónovým lúčom. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza zvarových spojov ocelí typu ATABOR
Kubová, Diana Sabína -- Kovačócy, Pavel
Analýza zvarových spojov ocelí typu ATABOR. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Aplikácia CAx technológií pri návrhu a výrobe opornej dosky
Vlk, Erik -- Görögová, Ingrid
Aplikácia CAx technológií pri návrhu a výrobe opornej dosky. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Application of a ternary ZN-based solder alloy for joining of AZ31B magnesium alloy with ultrasonic support
Jáňa, Miroslav -- Kostolný, Igor
Application of a ternary ZN-based solder alloy for joining of AZ31B magnesium alloy with ultrasonic support. Zváranie - Svařování, 68. s. 27--29.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Applying the computer aided systems in education process
Matúšová, Miriam -- Hrušková, Erika
Applying the computer aided systems in education process. Management systems in production engineering, s. 46--50.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Assembly systems planning with use of databased and simulation
Václav, Štefan -- Košťál, Peter -- Michal, Dávid -- Lecký, Šimon
Assembly systems planning with use of databased and simulation. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2019: 2019, s. 1--5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Assembly tool manufacturing and optimization for polylactic acid additive manufacturing
Lecký, Šimon -- Václav, Štefan -- Michal, Dávid -- Hrušecký, Róbert -- Košťál, Peter -- Molnár, Ivan
Assembly tool manufacturing and optimization for polylactic acid additive manufacturing. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 152--162. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Automated system of support of decision-making structures
Mikhaylov, Yury -- Božek, Pavol
Automated system of support of decision-making structures. In Technological Forum 2019. Praha: ČUT, 2019, s. 93--96. ISBN 978-80-87583-30-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Automatizácia kontinuálnych odstrediviek
Šalát, Jozef -- Ružarovský, Roman
Automatizácia kontinuálnych odstrediviek. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Automatizovaný systém na zaznamenávanie prítomnosti osôb: prihláška úžitkového vzoru č. 206-2018, dátum podania prihlášky: 19.11.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 4.6.2019, Vestník ÚPV SR č. 06/2019, stav: zapísaný, platný úžitkový vzor č. 8615, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 5.11.2019, Vestník ÚPV SR č. 11/2019
Božek, Pavol -- Pivarčiová, Elena -- Kuric, Ivan -- Karrach, Ladislav -- Wiecek, Dariusz
Automatizovaný systém na zaznamenávanie prítomnosti osôb: prihláška úžitkového vzoru č. 206-2018, dátum podania prihlášky: 19.11.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 4.6.2019, Vestník ÚPV SR č. 06/2019, stav: zapísaný, platný úžitkový vzor č. 8615, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 5.11.2019, Vestník ÚPV SR č. 11/2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 6 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Autonómny systém ohlasovania záväzného termínu: patentová prihláška č. 39-2019, dátum podania prihlášky: 17.04.2019, stav: v konaní
Božek, Pavol
Autonómny systém ohlasovania záväzného termínu: patentová prihláška č. 39-2019, dátum podania prihlášky: 17.04.2019, stav: v konaní. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Autonómny systém ohlasovania záväzného termínu: prihláška úžitkového vzoru č. 45-2019, dátum podania prihlášky: 17.04.2019, stav: v konaní
Božek, Pavol
Autonómny systém ohlasovania záväzného termínu: prihláška úžitkového vzoru č. 45-2019, dátum podania prihlášky: 17.04.2019, stav: v konaní. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Comparison of high feed machining with conventional milling in terms of surface quality and productivity
Kuruc, Marcel -- Vozár, Marek -- Šimna, Vladimír -- Vopát, Tomáš -- Moravčíková, Jana -- Peterka, Jozef
Comparison of high feed machining with conventional milling in terms of surface quality and productivity. In Annals of DAAAM International Symposium 2019. Viedeň: DAAAM International, 2019, s. 1--8. ISBN 978-3-902734-23-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Comparison of selected thermoplastic materials in the fused deposition modeling process and their influence on the dimensional accuracy of an orthodontic upper teeth model
Milde, Ján -- Jurina, František
Comparison of selected thermoplastic materials in the fused deposition modeling process and their influence on the dimensional accuracy of an orthodontic upper teeth model. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 143--152. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Comparison of the NC data preparation methods for drawingless production
Košťál, Peter -- Mudriková, Andrea -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando -- Michal, Dávid -- Lecký, Šimon
Comparison of the NC data preparation methods for drawingless production. In Advances in Manufacturing II. Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2019, s. 62--71. ISBN 978-3-030-18714-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Cutting edge preparation of cutting tools using plasma discharges in electrolyte
Vopát, Tomáš -- Podhorský, Štefan -- Sahul, Martin -- Haršáni, Marián
Cutting edge preparation of cutting tools using plasma discharges in electrolyte. Journal of Manufacturing Processes, 46. s. 234--240.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Cutting edge radius preparation
Pokorný, Peter -- Pätoprstý, Boris -- Vopát, Tomáš -- Peterka, Jozef -- Vozár, Marek -- Šimna, Vladimír
Cutting edge radius preparation. In ICCPE 2019. 2019 8th International conference on Chemical and Process Engineering. ICIEM 2019. 2019 3rd International Cenference on Innovative Engineering Materials. [CBEES], 2019: 2019, s. 17.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Cutting environment impact on the aluminium alloy machining
Buranská, Eva -- Buranský, Ivan -- Kritikos, Michaela -- Gerulová, Kristína -- Líška, Ján
Cutting environment impact on the aluminium alloy machining. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. s. 21--28.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Deposition and characterization of Ti-Al-C-N coatings
Sahul, Martin -- Haršáni, Marián -- Babincová, Paulína -- Čaplovič, Ľubomír -- Sahul, Miroslav -- Drobný, Peter
Deposition and characterization of Ti-Al-C-N coatings. In Development of Materials Science in Research and Education (DMS - RE 2019). CSACG, 2019 ; Bratislava: 2019, s. 44. ISBN 978-80-8208-019-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Design of the Chromium-Rich High-Speed Steel: As Cast Microstructure
Čaus, Alexander -- Sahul, Martin -- Sobota, Róbert
Design of the Chromium-Rich High-Speed Steel: As Cast Microstructure. In DSL 2019. 2019: 2019, s. 54--55.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Determination of the influence of electron beam technological movements on geometrical characteristics of bead on plate welded joints
Urminský, Ján -- Marônek, Milan -- Bárta, Jozef -- Sahul, Miroslav -- Lopatková, Michaela
Determination of the influence of electron beam technological movements on geometrical characteristics of bead on plate welded joints. In 72nd IIW Annual Assembly and International Conference. Bratislava: Welding Research Institute, 2019, s. 1--5. ISBN 978-80-907442-1-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Determination of the open risers more effective zone for steel wheel casts
Lisca, Suárez -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando -- Machado, Norge Coello
Determination of the open risers more effective zone for steel wheel casts. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 114--122. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Diagnostika mechatronických systémov
Božek, Pavol -- Nikitin, Yuri R.
Diagnostika mechatronických systémov. Ostrava : Ámos, 2019. 133 s. ISBN 978-80-87691-25-0.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Diagnostika pohonov automatizovaných technologických systémov
Božek, Pavol -- Nikitin, Yuri R.
Diagnostika pohonov automatizovaných technologických systémov. Ostrava : Ámos, 2019. 194 s. ISBN 978-80-87691-26-7.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Diffusion induced changes in cast and wrought M2 high-speed steel subject to homogenisation annealing
Čaus, Alexander -- Sahul, Martin -- Bračík, Matej
Diffusion induced changes in cast and wrought M2 high-speed steel subject to homogenisation annealing. Diffusion Foundations, 22. s. 24--33.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Digitalizácia predvýrobnej fázy projektovania automatizovaných montážnych systémov ako základný prvok architektúry INDUSTRY 4.0
Ružarovský, Roman
Digitalizácia predvýrobnej fázy projektovania automatizovaných montážnych systémov ako základný prvok architektúry INDUSTRY 4.0. Habilitačná práca. 2019. 128 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Dispozičný návrh robotizovaného pracoviska so zohľadnením súčasných bezpečnostných požiadaviek pre takéto pracoviská
Bínovský, Marek -- Holubek, Radovan
Dispozičný návrh robotizovaného pracoviska so zohľadnením súčasných bezpečnostných požiadaviek pre takéto pracoviská. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Edge preparation of cutting tools and it impact on cutting forces during milling
Šimna, Vladimír -- Jurina, František -- Vopát, Tomáš -- Kuruc, Marcel
Edge preparation of cutting tools and it impact on cutting forces during milling. In Annals of DAAAM International Symposium 2019. Viedeň: DAAAM International, 2019, s. 1--7. ISBN 978-3-902734-23-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Effect of cutting tool microgeometry on the aluminium alloy machining process
Zlámal, Tomáš -- Mrkvica, Ivan -- Malotová, Šárka -- Vortel, Ondrej -- Vopát, Tomáš
Effect of cutting tool microgeometry on the aluminium alloy machining process. MM Science Journal, s. 2915--2919.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Ekonomické zhodnotenie výroby odlievaného krúžku drtiča
Žáčik, Ondrej -- Šuba, Roland
Ekonomické zhodnotenie výroby odlievaného krúžku drtiča. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Environment and safety impacts of additive manufacturing: a review
Buranská, Eva -- Buranský, Ivan -- Morovič, Ladislav -- Líška, Katarína
Environment and safety impacts of additive manufacturing: a review. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. s. 9--20.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Estimation and utilization of structure anisotropy in tube drawing
Martinkovič, Maroš -- Necpal, Martin
Estimation and utilization of structure anisotropy in tube drawing. Acta Technica Corviniensis - Bulletin of Engineering, s. 25--28.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Estimation of triaxial stress state of formed pieces using quantitative metallography
Martinkovič, Maroš -- Vyskočová, Monika -- Necpal, Martin -- Minárik, Stanislav
Estimation of triaxial stress state of formed pieces using quantitative metallography. In Metallography & Fractography 2019. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 55. ISBN 978-80-553-3285-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Evaluation of material deformation during process of precise carbon steel tube cold draw forming
Necpal, Martin -- Martinkovič, Maroš
Evaluation of material deformation during process of precise carbon steel tube cold draw forming. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 465. s. 1--6.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Evaluation of material structure changing after ultrasonic milling of aluminum foam by Computed Tomography (CT)
Líška, János -- Kovács, Ferenc -- Morovič, Ladislav -- Buranský, Ivan -- Kuruc, Marcel -- Vihároš, János Zsolt -- Kritikos, Michaela
Evaluation of material structure changing after ultrasonic milling of aluminum foam by Computed Tomography (CT). In 16th IMEKO TC10 Conference "Testing, Diagnostics & Inspection as a comprehensive value chain for Quality & Safety". Budapešť: International Measurement Confederation, 2019, s. 45--49. ISBN 978-92-990084-1-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Evaluation of strain in cold drawing of tubes with internally shaped surface
Hatala, Michal -- Botko, František -- Peterka, Jozef -- Bella, Peter -- Radič, Pavol
Evaluation of strain in cold drawing of tubes with internally shaped surface. In ICCPE 2019. 2019 8th International conference on Chemical and Process Engineering. ICIEM 2019. 2019 3rd International Cenference on Innovative Engineering Materials. [CBEES], 2019: 2019, s. 18.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Evaluation of the voice to text transfer in augmented conditions
Janíček, Matej -- Velíšek, Karol -- Holubek, Radovan -- Ružarovský, Roman
Evaluation of the voice to text transfer in augmented conditions. In Proceedings of the 11th International Doctoral Seminar (IDS 2019). 30th Central European Conference on Information and Intelligent Systems. Varaždin: University of Zagreb, 2019, s. 34. ISBN 978-953-6071-67-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Evaluations of the voice to text transfer in different conditions
Janíček, Matej -- Velíšek, Karol -- Holubek, Radovan -- Ružarovský, Roman
Evaluations of the voice to text transfer in different conditions. In MSE 2019. 2019: 2019, s. 1--6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Experimental determination of the nuclei number in the deeply undercooled and rapidly solidified powder particles of high-alloyed steel
Grgač, Peter -- Mesárošová, Jana -- Behúlová, Mária -- Martinkovič, Maroš
Experimental determination of the nuclei number in the deeply undercooled and rapidly solidified powder particles of high-alloyed steel. Journal of Alloys and Compounds, 798. s. 204--209.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Finite element modelling of cold drawing inner finned tube
Necpal, Martin -- Martinkovič, Maroš
Finite element modelling of cold drawing inner finned tube. In Annals of DAAAM International Symposium 2019. Viedeň: DAAAM International, 2019, s. 1--6. ISBN 978-3-902734-23-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Formation of Structure of a High-Speed Steel upon Laser Surface Melting
Čaus, Alexander -- Maksimenko, A.V. -- Fedosenko, N. N. -- Čaplovič, Ľubomír -- Myshkovets, V. N.
Formation of Structure of a High-Speed Steel upon Laser Surface Melting. Physics of metals and metallography, 120. s. 269--277.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Formation of structure of an annealed high-speed steel upon laser surface melting
Čaus, Alexander -- Maksimenko, A.V. -- Fedosenko, N. N. -- Čaplovič, Ľubomír -- Myshkovets, V. N.
Formation of structure of an annealed high-speed steel upon laser surface melting. Physics of metals and metallography, 120. s. 371--377.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Frézovacie cykly v riadiacom systéme Sinumerik
Šiška, Denis -- Kuruc, Marcel
Frézovacie cykly v riadiacom systéme Sinumerik. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Generating of STL models of plastic part and its effect on the final accuracy in computed tomography
Kritikos, Michaela
Generating of STL models of plastic part and its effect on the final accuracy in computed tomography. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 295--304. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Generatívne vytváranie NC programu pre frézovanie v prostredí CATIA
Jurkovič, Jakub -- Košťál, Peter
Generatívne vytváranie NC programu pre frézovanie v prostredí CATIA. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Generatívne vytváranie NC programu pre sústruženie v prostredí CATIA
Tomka, Patrik -- Košťál, Peter
Generatívne vytváranie NC programu pre sústruženie v prostredí CATIA. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Geometric reconstruction of the drawn tube shape
Görög, Augustín -- Görögová, Ingrid -- Martinkovič, Maroš
Geometric reconstruction of the drawn tube shape. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 13--21. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Hodnotenie kvality pracovného prostredia v zápustkových kováčňach
Jurkas, Filip -- Kapustová, Mária
Hodnotenie kvality pracovného prostredia v zápustkových kováčňach. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Characterization of ultrasonic soldering of Ti and Ni with Ni/Al reactive multilayer deposition
Hodúlová, Erika -- Ramos, Ana S. -- Koleňák, Roman -- Kostolný, Igor -- Šimeková, Beáta -- Kovaříková, Ingrid
Characterization of ultrasonic soldering of Ti and Ni with Ni/Al reactive multilayer deposition. Welding Technology Review, 91. s. 51--57.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Ideový návrh skladového systému pre rotačné súčiastky
Belák, Adam -- Michal, Dávid
Ideový návrh skladového systému pre rotačné súčiastky. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Implementácia riadiaceho systému logistiky do výrobného procesu
Turkovič, Tomáš -- Kusá, Martina
Implementácia riadiaceho systému logistiky do výrobného procesu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Implementation of INS for control of robots with a DC motor
Božek, Pavol -- Mudriková, Andrea
Implementation of INS for control of robots with a DC motor. Industry 4.0, 4. s. 116--119.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Influence of cutting edge preparation conditions on the cutting edge radius and surface roughness
Pätoprstý, Boris -- Pokorný, Peter -- Vopát, Tomáš -- Vozár, Marek -- Šimna, Vladimír
Influence of cutting edge preparation conditions on the cutting edge radius and surface roughness. In Manufacturing Technology - Pilsen 2019. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2019, s. 86--95. ISBN 978-80-261-0829-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Influence of tool clamping on tool wear
Vozár, Marek -- Pätoprstý, Boris -- Šimna, Vladimír -- Peterka, Jozef
Influence of tool clamping on tool wear. In Annals of DAAAM International Symposium 2019. Viedeň: DAAAM International, 2019, s. 1--5. ISBN 978-3-902734-23-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Innovative algorithm for solving simultaneous location and mapping problem
Abramov, Ivan -- Mazitov, Timur -- Božek, Pavol -- Nikitin, Yuri R.
Innovative algorithm for solving simultaneous location and mapping problem. In Technological Forum 2019. Praha: ČUT, 2019, s. 279. ISBN 978-80-87583-30-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Interaction between ceramic molds and high-speed steel during gravity and vacuum investment casting
Čaus, Alexander -- Bračík, Matej -- Čaplovič, Ľubomír
Interaction between ceramic molds and high-speed steel during gravity and vacuum investment casting. Journal of Materials Engineering and Performance, s. 1--16.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Interferometric measurement of heat transfer above new generation foam concrete
Pivarčiová, Elena -- Božek, Pavol -- Domnina, Kseniia -- Škultéty, Emil -- Fedosov, Sergej N.
Interferometric measurement of heat transfer above new generation foam concrete. Measurement Science Review, 19. s. 153--160.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Investigation of the microstructure and mechanical properties of electron beam welded AW2099 aluminium lithium alloy
Sahul, Miroslav -- Sahul, Martin -- Haršáni, Marián -- Marônek, Milan -- Bárta, Jozef
Investigation of the microstructure and mechanical properties of electron beam welded AW2099 aluminium lithium alloy. In Zbornik Radova. Slavonski Brod: Mechanical Engineering Faculty in Slavonski Brod, 2019, s. 89--97. ISBN 978-953-6048-95-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Investigation of tool design and process parameters on weldability and weld properties of friction stir welded AZ31B
Jáňa, Miroslav -- Zifčák, Peter -- Urminský, Ján
Investigation of tool design and process parameters on weldability and weld properties of friction stir welded AZ31B. Zváranie - Svařování, 68. s. 20--23.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Investigation of ultrasound-assisted soldering of SiC ceramics by Zn-Al-In high-temperature solder
Kostolný, Igor -- Koleňák, Roman -- Hodúlová, Erika -- Babincová, Paulína -- Kusý, Martin
Investigation of ultrasound-assisted soldering of SiC ceramics by Zn-Al-In high-temperature solder. Welding in the World, s. 1--11.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Konštrukcia a výroba nástrojov na spracovanie plastov s počítačovou podporou
Bartík, Tomáš -- Bílik, Jozef
Konštrukcia a výroba nástrojov na spracovanie plastov s počítačovou podporou. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Konštrukcia a výroba tvárniaceho nástroja na výrobu misky silentbloku s počítačovou podporou
Kos, Matej -- Bílik, Jozef
Konštrukcia a výroba tvárniaceho nástroja na výrobu misky silentbloku s počítačovou podporou. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Konštrukcia a výroba tvárniaceho nástroja pre automobilový priemysel s počítačovou podporou
Ondraščin, Peter -- Bílik, Jozef
Konštrukcia a výroba tvárniaceho nástroja pre automobilový priemysel s počítačovou podporou. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Konštrukcia tvárniacich nástrojov s počítačovou podporou
Rojko, Matej -- Bílik, Jozef
Konštrukcia tvárniacich nástrojov s počítačovou podporou. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Konštrukčná úprava plastového výlisku za pomoci počítačovej simulácie
Talába, Martin -- Hajdu, Štefan
Konštrukčná úprava plastového výlisku za pomoci počítačovej simulácie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Konštrukčný návrh prípravku pre upnutie vysokotlakého adaptéra
Marček, Matej -- Kusá, Martina
Konštrukčný návrh prípravku pre upnutie vysokotlakého adaptéra. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Laserové leštenie povrchu
Gendiar, Ivan -- Šugár, Peter
Laserové leštenie povrchu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Laserové leštenie práškových Ti kompozitov
Nečas, Martin -- Šugár, Peter
Laserové leštenie práškových Ti kompozitov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Laserové mikroobrábanie
Antala, Richard -- Šugár, Peter
Laserové mikroobrábanie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Laserové obrábanie kovových kompozitných materiálov
Balogh, Ivan -- Šugár, Peter
Laserové obrábanie kovových kompozitných materiálov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Laserové technológie v obrábaní
Krajčovič, Denis -- Šugár, Peter
Laserové technológie v obrábaní. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Laserové zváranie hliníkových zliatin
Bakovka, Jozef -- Kovačócy, Pavel
Laserové zváranie hliníkových zliatin. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Machining of composite materials by ultrasonic assistance
Kuruc, Marcel
Machining of composite materials by ultrasonic assistance. In PRO-TECH-MA 2019. Košice: Technical University of Košice, 2019, s. 76--77. ISBN 978-80-553-3357-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Mäkká aktívna spájka na báze Bi-Ag s prídavkom Ti a jej použitie: prihláška patentu č. 35-2019, dátum podania prihlášky: 05.04.2019, stav: zverejnená prihláška, dátum zverejnenia prihlášky: 03.09.2019, Vestník ÚPV SR č. 09/2019
Koleňák, Roman -- Kostolný, Igor
Mäkká aktívna spájka na báze Bi-Ag s prídavkom Ti a jej použitie: prihláška patentu č. 35-2019, dátum podania prihlášky: 05.04.2019, stav: zverejnená prihláška, dátum zverejnenia prihlášky: 03.09.2019, Vestník ÚPV SR č. 09/2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 5 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Mäkká aktívna spájka na ultrazvukové spájkovanie nekovových a kovových alebo dvoch nekovových materiálov: prihláška úžitkového vzoru č. 222-2018, dátum podania prihlášky: 06.12.2018, dátum zverejnenia: 06.05.2019, Vestník ÚPV SR č. 05/2019 , stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8575, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru a nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru : 02.10.2019, Vestník ÚPV SR č. 10/2019
Koleňák, Roman -- Kostolný, Igor
Mäkká aktívna spájka na ultrazvukové spájkovanie nekovových a kovových alebo dvoch nekovových materiálov: prihláška úžitkového vzoru č. 222-2018, dátum podania prihlášky: 06.12.2018, dátum zverejnenia: 06.05.2019, Vestník ÚPV SR č. 05/2019 , stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8575, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru a nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru : 02.10.2019, Vestník ÚPV SR č. 10/2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Manufacturing component base broadening in the flexible manufacturing system by using a group technology
Košťál, Peter -- Mudriková, Andrea -- Václav, Štefan -- Michal, Dávid -- Lecký, Šimon -- Díaz Cazaňas, Ronald
Manufacturing component base broadening in the flexible manufacturing system by using a group technology. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 45--54. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Medical applications of biomaterials: the case of design and manufacture of orthopedic corsets made of polylactic acid by additive manufacturing
Molnár, Ivan -- Morovič, Ladislav -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando -- Lecký, Šimon -- Michal, Dávid
Medical applications of biomaterials: the case of design and manufacture of orthopedic corsets made of polylactic acid by additive manufacturing. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 223--232. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Mechanical properties of laser beam welded AW2099 alloy joints
Marônek, Milan -- Bárta, Jozef -- Lopatková, Michaela -- Bártová, Katarína -- Pašák, Matej -- Sahul, Miroslav -- Urminský, Ján
Mechanical properties of laser beam welded AW2099 alloy joints. In Zbornik Radova. Slavonski Brod: Mechanical Engineering Faculty in Slavonski Brod, 2019, s. 17--26. ISBN 978-953-6048-95-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Meranie geometrie rezných nástrojov
Habšuda, Kevin -- Pokorný, Peter
Meranie geometrie rezných nástrojov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Microstructure analysis of heat treated AW2099 Al-Li alloy laser beam welded joints
Bárta, Jozef -- Marônek, Milan -- Sahul, Miroslav -- Dománková, Mária -- Lopatková, Michaela -- Urminský, Ján -- Pašák, Matej
Microstructure analysis of heat treated AW2099 Al-Li alloy laser beam welded joints. In 72nd IIW Annual Assembly and International Conference. Bratislava: Welding Research Institute, 2019, s. 1--8. ISBN 978-80-907442-1-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Microstructure and properties of M2 high-speed steel cast by the gravity and vacuum investment casting
Čaus, Alexander -- Bračík, Matej -- Sahul, Martin -- Dománková, Mária
Microstructure and properties of M2 high-speed steel cast by the gravity and vacuum investment casting. Vacuum, 162. s. 183--198.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Microstructure aspects and comparison of mechanical properties of cold drawn precision seamless tubes
Mojžiš, Milan -- Ridzoň, Martin -- Kán, Michal -- Ďurčík, Roman -- Turňa, Ján -- Parilák, Ľudovít
Microstructure aspects and comparison of mechanical properties of cold drawn precision seamless tubes. Hutnik- Wiadomości Hutnicze, 86. s. 260--263.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Modelovanie tvarovo zložitých súčiastok
Pástor, Dalibor -- Peterka, Jozef
Modelovanie tvarovo zložitých súčiastok. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modernizácia kovacích liniek v zápustkových kováčňach
Ďuračka, Denis -- Kapustová, Mária
Modernizácia kovacích liniek v zápustkových kováčňach. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modernizácia výučby technológií spájania konštrukčných materiálov
Marônek, Milan
Modernizácia výučby technológií spájania konštrukčných materiálov. In Technológia zvárania 2019 - Technológia rozvoja priemyslu Európskej únie. 1. vyd. Trnava : AlumniPress, 2019, s. 1--9. ISBN 978-80-8096-265-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Modifikácia funkčných častí nástrojov v procesoch plošného tvárnenia
Gálik, Rastislav -- Šugárová, Jana
Modifikácia funkčných častí nástrojov v procesoch plošného tvárnenia. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modifikácia, návrh a výroba krytu na smartfón pomocou CAx technológií
Pitek, Peter -- Milde, Ján
Modifikácia, návrh a výroba krytu na smartfón pomocou CAx technológií. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modifikácia reznej platničky pre obrábanie kaleného hriadeľa a držiaka nástroja vo vybranom podniku
Beliansky, Marek -- Bučányová, Marcela
Modifikácia reznej platničky pre obrábanie kaleného hriadeľa a držiaka nástroja vo vybranom podniku. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Multi-criteria analysis of drag finishing the cutting edges of solid carbide mills
Vozár, Marek -- Peterka, Jozef -- Vopát, Tomáš -- Pätoprstý, Boris
Multi-criteria analysis of drag finishing the cutting edges of solid carbide mills. In Manufacturing Technology - Pilsen 2019. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2019, s. 140--149. ISBN 978-80-261-0829-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Návrh a realizácia softvérovej podpory spracovania geometrie rezného klina
Mendel, Ivan -- Moravčíková, Jana
Návrh a realizácia softvérovej podpory spracovania geometrie rezného klina. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a výroba čepele florbalovej hokejky pomocou CAD softvéra a 3D tlačiarne
Beládi, Ľudovít -- Milde, Ján
Návrh a výroba čepele florbalovej hokejky pomocou CAD softvéra a 3D tlačiarne. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a výroba prototypu pásového ťahača v spoločnosti Devonic s.r.o.
Kukan, Peter -- Görögová, Ingrid
Návrh a výroba prototypu pásového ťahača v spoločnosti Devonic s.r.o. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a výroba prototypu prepravného prípravku pre ložiskové jednotky TBU 130x230x160 TN
Palko, Ján -- Morovič, Ladislav
Návrh a výroba prototypu prepravného prípravku pre ložiskové jednotky TBU 130x230x160 TN. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a výroba prototypu škárovacieho telesa
Koš, Jozef -- Morovič, Ladislav
Návrh a výroba prototypu škárovacieho telesa. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a výroba rezných nástrojov pre frézovanie austenitických koróziivzdorných ocelí
Schmidtová, Róberta -- Buranský, Ivan
Návrh a výroba rezných nástrojov pre frézovanie austenitických koróziivzdorných ocelí. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a výroba skalolezeckej dosky
Meliš, Martin -- Pokorný, Peter
Návrh a výroba skalolezeckej dosky. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a výroba súčiastky s využitím aditívnej technológie
Kanta, Mário -- Molnár, Ivan
Návrh a výroba súčiastky s využitím aditívnej technológie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a výroba šablón na pieskovanie
Jančuš, Lukáš -- Milde, Ján
Návrh a výroba šablón na pieskovanie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a výroba šachovej zostavy s využitím CA technológií
Dráb, Marek -- Kuruc, Marcel
Návrh a výroba šachovej zostavy s využitím CA technológií. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a výroba zatváracieho noža využitím CA systémov
Štefánik, Daniel -- Morovič, Ladislav
Návrh a výroba zatváracieho noža využitím CA systémov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a vytvorenie 3D CAD modelu monolitnej karbidovej frézy v CAD softvéri
Socha, Milan -- Vozár, Marek
Návrh a vytvorenie 3D CAD modelu monolitnej karbidovej frézy v CAD softvéri. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a vývoj plastového dielca
Suchodolinský, Jakub -- Peterka, Jozef
Návrh a vývoj plastového dielca. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a zostrojenie trojosového CNC frézovacieho stroja
Kadlec, Juraj -- Šimna, Vladimír
Návrh a zostrojenie trojosového CNC frézovacieho stroja. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh angulárneho robota
Frtús, Jakub -- Košťál, Peter
Návrh angulárneho robota. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a simulácia zváracej stanice v prostredí Process Simulate vo firme Kuka systems Slowakei, spol. s r.o.
Homoňuk, Roman -- Holubek, Radovan
Návrh a simulácia zváracej stanice v prostredí Process Simulate vo firme Kuka systems Slowakei, spol. s r.o. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a tvorba databázy strojov a nástrojov pre progresívne metódy obrábania
Fabianová, Milada -- Görögová, Ingrid
Návrh a tvorba databázy strojov a nástrojov pre progresívne metódy obrábania. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh automatizovaného zariadenia pre určovanie modelu výrobku
Bestvina, Miroslav -- Božek, Pavol
Návrh automatizovaného zariadenia pre určovanie modelu výrobku. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a výroba edukačného modelu priameho sústružníckeho noža pre vonkajšie obrábanie
Miček, Ján -- Moravčíková, Jana
Návrh a výroba edukačného modelu priameho sústružníckeho noža pre vonkajšie obrábanie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a výroba edukačného modelu stranového sústružníckeho noža
Prílesan, Matúš -- Moravčíková, Jana
Návrh a výroba edukačného modelu stranového sústružníckeho noža. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a výroba edukačného modelu vyhnutého sústružníckeho noža pre vonkajšie obrábanie
Matovič, Samuel -- Moravčíková, Jana
Návrh a výroba edukačného modelu vyhnutého sústružníckeho noža pre vonkajšie obrábanie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a výroba rezných nástrojov pre frézovanie superzliatin
Hrbál, Jakub -- Buranský, Ivan
Návrh a výroba rezných nástrojov pre frézovanie superzliatin. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh CAD/CAM a CNC pracoviska v nábytkárskom priemysle
Strečanský, Dávid -- Peterka, Jozef
Návrh CAD/CAM a CNC pracoviska v nábytkárskom priemysle. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh formy a jadier pre odlievanie bloku motora
Levický, Marián -- Šuba, Roland
Návrh formy a jadier pre odlievanie bloku motora. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh kalibračnej vzorky pre kontrolu metódou vírivých prúdov
Rendeková, Tímea -- Košťál, Peter
Návrh kalibračnej vzorky pre kontrolu metódou vírivých prúdov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh komponentov upínacieho stavebnicového systému
Holba, Karol -- Moravčíková, Jana
Návrh komponentov upínacieho stavebnicového systému. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh konštrukcie odkladacieho stola pre zváraciu linku
Ižvolt, Tomáš -- Kleinedlerová, Ivana
Návrh konštrukcie odkladacieho stola pre zváraciu linku. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh konštrukcie pákového mechanizmu a pumpy - projekt zmenšenej funkčnej makety studne s vodným čerpadlom na veterný pohon
Pňaček, Dávid -- Morovič, Ladislav
Návrh konštrukcie pákového mechanizmu a pumpy - projekt zmenšenej funkčnej makety studne s vodným čerpadlom na veterný pohon. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh konštrukcie stožiaru veternej veže so studňou - projekt zmenšenej funkčnej makety studne s vodným čerpadlom na veterný pohon
Novák, Michal -- Morovič, Ladislav
Návrh konštrukcie stožiaru veternej veže so studňou - projekt zmenšenej funkčnej makety studne s vodným čerpadlom na veterný pohon. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh metodiky vkladania synchrónneho krúžku do pracovného priestoru stroja
Nejedlík, Michal -- Hrušková, Erika
Návrh metodiky vkladania synchrónneho krúžku do pracovného priestoru stroja. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh metódy a zariadenia na priváranie svorníkov
Dérik, Jakub -- Kovačócy, Pavel
Návrh metódy a zariadenia na priváranie svorníkov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh metódy zvárania a zváracieho zariadenia
Tóth, Tomáš -- Kovačócy, Pavel
Návrh metódy zvárania a zváracieho zariadenia. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh modifikácie automatizovanej skúšobnej stanice pre brúsiace vretená v súlade s koncepciou Industry 4.0
Grófová, Zuzana -- Ružarovský, Roman
Návrh modifikácie automatizovanej skúšobnej stanice pre brúsiace vretená v súlade s koncepciou Industry 4.0. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh montážnej linky pre výrobu zadného svetla automobilu
Macko, Marek -- Václav, Štefan
Návrh montážnej linky pre výrobu zadného svetla automobilu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh na zefektívnenie riadenia toku materiálu a nákupnej stratégie v podniku SPPP Slovakia s.r.o., Bánovce nad Bebravou
Šmatláková, Nina -- Matúšová, Miriam
Návrh na zefektívnenie riadenia toku materiálu a nákupnej stratégie v podniku SPPP Slovakia s.r.o., Bánovce nad Bebravou. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh ojnice a jej výroby
Boor, Martin -- Pokorný, Peter
Návrh ojnice a jej výroby. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh opatrení pre zlepšenie výroby a distribúcie prevádzkových médií pre výrobné technológie
Kadlecová, Alena -- Ružarovský, Roman
Návrh opatrení pre zlepšenie výroby a distribúcie prevádzkových médií pre výrobné technológie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh parametrov zvárania na vyhotovenie plášťa kotlového telesa z materiálu 15NiCuMoNb5-6-4 (WB36)
Drexler, Martin -- Bárta, Jozef
Návrh parametrov zvárania na vyhotovenie plášťa kotlového telesa z materiálu 15NiCuMoNb5-6-4 (WB36). Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh pracoviska s využitím kolaboratívneho robota v softvéri Process Simulate
Samson, Miroslav -- Holubek, Radovan
Návrh pracoviska s využitím kolaboratívneho robota v softvéri Process Simulate. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh prípravku na polohovanie súčiastky
Nemečkaj, Ľubomír -- Moravčíková, Jana
Návrh prípravku na polohovanie súčiastky. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh prípravku určeného na kontrolu mikrogeometrie povrchu súčiastok veľmi malých rozmerov
Kováč, Michal -- Moravčíková, Jana
Návrh prípravku určeného na kontrolu mikrogeometrie povrchu súčiastok veľmi malých rozmerov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh prototypu krytu na VEIT Hand finisher využitím aditívnej výroby
Ištvanec, Štefan -- Michal, Dávid
Návrh prototypu krytu na VEIT Hand finisher využitím aditívnej výroby. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh robotického pracoviska pre proces žehlenia autosedadiel
Cintula, Denis -- Ružarovský, Roman
Návrh robotického pracoviska pre proces žehlenia autosedadiel. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh robotizácie zvoleného montážneho procesu v spoločnosti Adient Slovakia, s.r.o.
Plesnivý, Ľubomír -- Holubek, Radovan
Návrh robotizácie zvoleného montážneho procesu v spoločnosti Adient Slovakia, s.r.o. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh robotizovaného nitovacieho pracoviska pre automotive
Moravčík, Maroš -- Mozolík, Richard
Návrh robotizovaného nitovacieho pracoviska pre automotive. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh robotizovaného pracoviska na zváranie bicyklových rámov
Daniel, Adam -- Bárta, Jozef
Návrh robotizovaného pracoviska na zváranie bicyklových rámov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh spájkovacích zliatin pre vyššie aplikačné teploty
Šimek, Pavol -- Koleňák, Roman
Návrh spájkovacích zliatin pre vyššie aplikačné teploty. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh strižného nástroja na oddeľovanie vtokovej sústavy na termoplastovom diele
Koník, Matúš -- Sobota, Róbert
Návrh strižného nástroja na oddeľovanie vtokovej sústavy na termoplastovom diele. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh systému medzioperačnej manipulácie v automatickej tukovacej stanici v spoločnosti Schaeffler s.r.o.
Dubecký, Juraj -- Holubek, Radovan
Návrh systému medzioperačnej manipulácie v automatickej tukovacej stanici v spoločnosti Schaeffler s.r.o. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh upínacieho prípravku pre zváranie časti baliaceho stroja
Čelko, Jozef -- Václav, Štefan
Návrh upínacieho prípravku pre zváranie časti baliaceho stroja. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh zariadenia na manipuláciu s lodnými kontajnermi
Horváth, Peter -- Kuruc, Marcel
Návrh zariadenia na manipuláciu s lodnými kontajnermi. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh zefektívnenia procesu výroby ručného montážneho pracoviska
Benedikovič, Richard -- Ružarovský, Roman
Návrh zefektívnenia procesu výroby ručného montážneho pracoviska. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Navrhovanie súčiastok použitím generatívneho dizajnu
Bugyi, Jakub -- Buranský, Ivan
Navrhovanie súčiastok použitím generatívneho dizajnu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Nekonvenčné spôsoby ťahania oceľových drôtov za studena
Svrbický, Miroslav -- Tittel, Viktor
Nekonvenčné spôsoby ťahania oceľových drôtov za studena. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
New Bi based solders with the addition of lanthanides
Koleňák, Roman -- Kostolný, Igor -- Prach, Michal
New Bi based solders with the addition of lanthanides. In Advances in Materials Science Research. New York: Nova Science Publishers, 2019, s. 137--184. ISBN 978-1-53614-849-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Novel investigation methods on the effect of laser- and plasma surface treatment for wetting properties of polymers - a literature review
Juhász, Gergely -- Morovič, Ladislav -- Berczeli, Miklós
Novel investigation methods on the effect of laser- and plasma surface treatment for wetting properties of polymers - a literature review. Perner´s contacts, 19. s. 123--130.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Numerická simulácia procesov indukčného kalenia s využitím programového systému ANSYS
Mocák, Peter -- Behúlová, Mária
Numerická simulácia procesov indukčného kalenia s využitím programového systému ANSYS. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Numerické simulácie torzných kmitov vŕtacieho nástroja
Šumichrast, Dominik -- Rolník, Ladislav
Numerické simulácie torzných kmitov vŕtacieho nástroja. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
On origin of delta eutectoid carbide in M2 high-speed steel and its behaviour at high temperature
Čaus, Alexander -- Sahul, Martin
On origin of delta eutectoid carbide in M2 high-speed steel and its behaviour at high temperature. Materials Letters, 256. s. 1--5.
články v časopisoch2019Podrobnosti
On the problem of processing data from a cross-sectional image of grained structure
Minárik, Stanislav -- Martinkovič, Maroš
On the problem of processing data from a cross-sectional image of grained structure. In Development of Materials Science in Research and Education (DMS - RE 2019). CSACG, 2019 ; Bratislava: 2019, s. 36. ISBN 978-80-8208-019-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Oprava heterogénneho zvarového spoja nátrubku superhavarijného napájania parogenerátora
Gottwaldová, Natália -- Sahul, Miroslav
Oprava heterogénneho zvarového spoja nátrubku superhavarijného napájania parogenerátora. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Optické meranie presných 2D a 3D tvarov v kusovej výrobe
Dedík, Martin -- Milde, Ján
Optické meranie presných 2D a 3D tvarov v kusovej výrobe. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Optimalizácia dizajnu zváranej olejovej vane s využitím počítačovej podpory
Pecko, Tomáš -- Bárta, Jozef
Optimalizácia dizajnu zváranej olejovej vane s využitím počítačovej podpory. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Optimalizácia dvojradového kalenia synchrónnych krúžkov na kaliacej linke Wienstroth
Gajarová, Nikola -- Kocúrová, Karin
Optimalizácia dvojradového kalenia synchrónnych krúžkov na kaliacej linke Wienstroth. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Optimalizácia montážneho procesu klimatizačných jednotiek využitím metodiky Lean vo firme Vertiv Slovakia, a.s., Nové Mesto nad Váhom
Malák, Jozef -- Matúšová, Miriam
Optimalizácia montážneho procesu klimatizačných jednotiek využitím metodiky Lean vo firme Vertiv Slovakia, a.s., Nové Mesto nad Váhom. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Optimalizácia nástroja na zúženie rúr tlmiča
Havran, Filip -- Bílik, Jozef
Optimalizácia nástroja na zúženie rúr tlmiča. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Optimalizácia parametrov laserového zvárania hliníkových zliatin
Kopúnek, Michal -- Kovačócy, Pavel
Optimalizácia parametrov laserového zvárania hliníkových zliatin. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Optimalizácia procesu CNC konvenčného tlačenia
Floriš, Viktor -- Šugárová, Jana
Optimalizácia procesu CNC konvenčného tlačenia. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Optimalizácia procesu výroby náradia pre ložiskovú výrobu v spoločnosti Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Romančík, Dominik -- Bučányová, Marcela
Optimalizácia procesu výroby náradia pre ložiskovú výrobu v spoločnosti Schaeffler Skalica spol. s r.o. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Počítačová podpora výrobných technológií I.
Buranský, Ivan -- Kuruc, Marcel
Počítačová podpora výrobných technológií I. Trnava : Vydavateľstvo AlumniPress, 2019. 146 s. ISBN 978-80-8096-260-9.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Podpora konštrukcie pomocou PLM systému Agile 2.0 vo firme KUKA Slovakia s.r.o.
Szücs, Simona -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando
Podpora konštrukcie pomocou PLM systému Agile 2.0 vo firme KUKA Slovakia s.r.o. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Porovnanie aktuálnych 3D tlačiarní s ohľadom na požiadavky ZF Slovakia, a.s.
Koštial, Vlastimil -- Káčer, Norbert
Porovnanie aktuálnych 3D tlačiarní s ohľadom na požiadavky ZF Slovakia, a.s. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Porovnanie CAM softvérov pri výrobe zvolenej súčiastky
Richnák, Marek -- Jurina, František
Porovnanie CAM softvérov pri výrobe zvolenej súčiastky. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Porovnanie vplyvu špecifických nastavení zváracích zariadení na výslednú kvalitu zvarových spojov a stabilitu procesu
Kapusta, Peter -- Bárta, Jozef
Porovnanie vplyvu špecifických nastavení zváracích zariadení na výslednú kvalitu zvarových spojov a stabilitu procesu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Porovnanie výroby plastovej súčiastky vstrekovaním a aditívnymi technológiami z hľadiska rozmerovej presnosti
Katona, Gabriel -- Vozár, Marek
Porovnanie výroby plastovej súčiastky vstrekovaním a aditívnymi technológiami z hľadiska rozmerovej presnosti. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Possibilities of intelligent flexible manufacturing systems
Košťál, Peter -- Mudriková, Andrea -- Michal, Dávid
Possibilities of intelligent flexible manufacturing systems. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2019: 2019, s. 1--8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Povrchové úpravy rezných nástrojov
Čižmárik, Ivan -- Pokorný, Peter
Povrchové úpravy rezných nástrojov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Preliminary Study on the Application of Concentrated Solar Power in Metallurgy of Titanium
Kováčik, Jaroslav -- Mináriková, Natália -- Dvorák, Tomáš -- Rodriguez, Jose -- Caňadas, Inmaculada -- Saleh Al-Athel, Klaled -- Šugár, Peter -- Šugárová, Jana -- Emmer, Štefan
Preliminary Study on the Application of Concentrated Solar Power in Metallurgy of Titanium. ChemEngineering, 3. s. 1--9.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Prípravok na rýchle a flexibilné meranie opotrebovania vybraných druhov rezných platničiek: prihláška patentu č. 11-2017, dátum podania prihlášky: 01.02.2017, dátum zverejnenia prihlášky: 02.08.2018, Vestník ÚPV SR č. 08/2018, stav: platný, udelený patent č. 288625, dátum oznámenia o udelení patentu: 08.01.2019
Vopát, Tomáš -- Šimna, Vladimír
Prípravok na rýchle a flexibilné meranie opotrebovania vybraných druhov rezných platničiek: prihláška patentu č. 11-2017, dátum podania prihlášky: 01.02.2017, dátum zverejnenia prihlášky: 02.08.2018, Vestník ÚPV SR č. 08/2018, stav: platný, udelený patent č. 288625, dátum oznámenia o udelení patentu: 08.01.2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 6 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Prípravok na úpravu koncov rúr pred ťahaním: prihláška úžitkového vzoru č. 223-2018, dátum podania prihlášky: 06.12.2018, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia prihlášky: 02.04.2019, Vestník ÚPV SR č. 04/2019
Martinkovič, Maroš -- Görög, Augustín
Prípravok na úpravu koncov rúr pred ťahaním: prihláška úžitkového vzoru č. 223-2018, dátum podania prihlášky: 06.12.2018, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia prihlášky: 02.04.2019, Vestník ÚPV SR č. 04/2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 7 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Projekt modernizácie laboratória technologických skúšok formovacích zmesí na MTF STU v Trnave
Markovičová, Denisa -- Bajčičák, Martin
Projekt modernizácie laboratória technologických skúšok formovacích zmesí na MTF STU v Trnave. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Quality assessment of Al castings produced in sand molds using image and CT analyses
Kucharíková, Lenka -- Tillová, Eva -- Kritikos, Michaela -- Uhríčik, Milan -- Belan, Juraj -- Švecová, Ivana
Quality assessment of Al castings produced in sand molds using image and CT analyses. Journal of Materials Engineering and Performance, 28. s. 3966--3973.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Racionalizácia výroby pružiny brzdového strmeňa
Seres, Denis -- Görög, Augustín
Racionalizácia výroby pružiny brzdového strmeňa. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Racionalizácia výroby vybraných súčiastok vo firme TechniCAD s.r.o. pomocou CAx systémov
Dudás, Gergely -- Morovič, Ladislav
Racionalizácia výroby vybraných súčiastok vo firme TechniCAD s.r.o. pomocou CAx systémov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rational provision of functional properties of interference fit joints in case of assembly with implementation of anaerobic materials
Voyachek, I.I. -- Kochetkov, D.V. -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando -- Mityasov, S.G. -- Zverovshhikov, V.Z. -- Ružarovský, Roman -- Horník, J.
Rational provision of functional properties of interference fit joints in case of assembly with implementation of anaerobic materials. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 123--132. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Razrabotka diagnostičeskoj modeli privoda v prostranstve sostojanij
Nikitin, Jurij Rafailovič -- Božek, Pavol -- Pivarčiová, Elena
Razrabotka diagnostičeskoj modeli privoda v prostranstve sostojanij. In Techničeskije universitety: integracija s evropejskimi i mirovymi sistemami obrazovanija. Iževsk: Izdateľstvo IžGTU imeni M.T.Kalašnikova, 2019, s. 287--292. ISBN 978-5-7526-0832-2 (T.1.).
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Rekonfigurovateľná výroba založená na priemyselných robotoch na základe konceptu Industry 4.0
Kovár, Marek -- Holubek, Radovan
Rekonfigurovateľná výroba založená na priemyselných robotoch na základe konceptu Industry 4.0. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rektifikácia rezných nástrojov
Bačová, Denisa -- Pokorný, Peter
Rektifikácia rezných nástrojov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rektifikácia rezných nástrojov
Minárik, Štefan -- Pokorný, Peter
Rektifikácia rezných nástrojov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Remeňový prstencový napínač
Váňa, Vladimír -- Peterka, Jozef
Remeňový prstencový napínač. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Research of the dual phase steel DP450 properties from the forming aspects
Bílik, Jozef -- Tittel, Viktor -- Sobota, Róbert -- Šuba, Roland
Research of the dual phase steel DP450 properties from the forming aspects. Hutnik- Wiadomości Hutnicze, 86. s. 14--17.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Research on joining metal-ceramics composite Al/Al2O3 with Cu substrate using solder type Zn-In-Mg
Koleňák, Roman -- Kostolný, Igor -- Drápala, Jaromír -- Drienovský, Marián -- Sahul, Martin
Research on joining metal-ceramics composite Al/Al2O3 with Cu substrate using solder type Zn-In-Mg. Journal of Composite Materials, 53. s. 1411--1422.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Research on soldering AlN ceramics with Cu substrate using Sn-Ag-Ti solder
Koleňák, Roman -- Kostolný, Igor -- Drápala, Jaromír -- Kusý, Martin -- Pašák, Matej
Research on soldering AlN ceramics with Cu substrate using Sn-Ag-Ti solder. Soldering and Surface Mount Technology, 31. s. 93--101.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Risks resulting from reverse of modification of expansion weapons
Čekan, Pavol -- Belica, Eugen -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando
Risks resulting from reverse of modification of expansion weapons. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. s. 163--174.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Rozšírená realita vo výrobných systémoch
Bucha, Peter -- Holubek, Radovan
Rozšírená realita vo výrobných systémoch. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Sledovanie kvality strižnej plochy pri strihaní klietok pre ihlové ložiská
Vacula, Lukáš -- Kapustová, Mária
Sledovanie kvality strižnej plochy pri strihaní klietok pre ihlové ložiská. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Soldering by the Active Lead-Free Tin and Bismuth-Based Solders
Koleňák, Roman -- Provazník, Martin -- Kostolný, Igor
Soldering by the Active Lead-Free Tin and Bismuth-Based Solders. In Lead Free Solders. IntechOpen, 2019: 2019, s. 1--21. ISBN 978-1-78985-460-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Spájkovacia zliatina pre vyššie prevádzkové teploty v aplikáciách kozmického priemyslu: prihláška patentu č. 147-2018, dátum podania prihlášky: 14.12.2018, stav: zverejnená prihláška patentu, dátum zverejnenia prihlášky: 05.08.2019, Vestník ÚPV SR č. 08/2019
Kostolný, Igor -- Koleňák, Roman -- Urminský, Ján
Spájkovacia zliatina pre vyššie prevádzkové teploty v aplikáciách kozmického priemyslu: prihláška patentu č. 147-2018, dátum podania prihlášky: 14.12.2018, stav: zverejnená prihláška patentu, dátum zverejnenia prihlášky: 05.08.2019, Vestník ÚPV SR č. 08/2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 6 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Spájkovacia zliatina: prihláška úžitkového vzoru č. 236-2018, dátum podania prihlášky: 20.12.2018, dátum zverejnenia: 06.05.2019, Vestník ÚPV SR č. 05/2019 , stav: zapísaný úžitkový vzor č. 8577, dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 02.10.2019, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 02.10.2019, Vestník ÚPV SR č. 10/2019
Kostolný, Igor -- Koleňák, Roman
Spájkovacia zliatina: prihláška úžitkového vzoru č. 236-2018, dátum podania prihlášky: 20.12.2018, dátum zverejnenia: 06.05.2019, Vestník ÚPV SR č. 05/2019 , stav: zapísaný úžitkový vzor č. 8577, dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 02.10.2019, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 02.10.2019, Vestník ÚPV SR č. 10/2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 5 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Spájkovacia zliatina v aplikáciách kozmického priemyslu: prihláška úžitkového vzroru č. 231-2018, dátum podania prihlášky: 14.12.2018, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia prihlášky: 03.09.2019, Vestník ÚPV SR č. 09/2019
Kostolný, Igor -- Koleňák, Roman -- Urminský, Ján
Spájkovacia zliatina v aplikáciách kozmického priemyslu: prihláška úžitkového vzroru č. 231-2018, dátum podania prihlášky: 14.12.2018, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia prihlášky: 03.09.2019, Vestník ÚPV SR č. 09/2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 5 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Spájkovanie tenkostenných medených rúrok
Ďurmek, Andrej -- Koleňák, Roman
Spájkovanie tenkostenných medených rúrok. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Spevňovanie povrchových vrstiev zápustiek, tvárniacich nástrojov a súčiastok
Bílik, Jozef -- Hudáková, Mária
Spevňovanie povrchových vrstiev zápustiek, tvárniacich nástrojov a súčiastok. Kovárenství, s. 101--104.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Spôsob stabilizácie pre mobilné roboty: prihláška úžitkového vzoru č. 181-2018, dátum podania prihlášky: 26.10.2018, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia prihlášky: 02.04.2019, Vestník ÚPV SR č. 04/2019
Kuric, Ivan -- Pivarčiová, Elena -- Ságová, Zuzana -- Božek, Pavol -- Škultéty, Emil
Spôsob stabilizácie pre mobilné roboty: prihláška úžitkového vzoru č. 181-2018, dátum podania prihlášky: 26.10.2018, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia prihlášky: 02.04.2019, Vestník ÚPV SR č. 04/2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 6 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Stanovenie hraničnej hodnoty vyváženia držiakov brúsnych kotúčov pri výdaji do výroby
Václav, Michal -- Görög, Augustín
Stanovenie hraničnej hodnoty vyváženia držiakov brúsnych kotúčov pri výdaji do výroby. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Study of CC tapes damaged during fault current limitation at 66K
Pekarčíková, Marcela -- Mišík, Jozef -- Skarba, Michal -- Necpal, Martin -- Vojenčiak, Michal -- Mošať, Marek -- Gömöry, Fedor
Study of CC tapes damaged during fault current limitation at 66K. In EUCAS 2019. 2019: 2019, s. 117.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Study on wall heights and surface roughness of spun cups produced of metal blanks by multipass CNC spinning technology
Frnčík, Martin -- Šugárová, Jana -- Šugár, Peter -- Görögová, Ingrid -- Sahul, Martin
Study on wall heights and surface roughness of spun cups produced of metal blanks by multipass CNC spinning technology. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 55--65. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Súčasný stav a implementácia Industry 4.0 do systému iCIM
Antl, Martin -- Velíšek, Karol
Súčasný stav a implementácia Industry 4.0 do systému iCIM. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Systém akumulácie tepelnej energie v betónových základoch: prihláška patentu č. 107-2017, dátum podania prihlášky: 23.10.2017, stav: zverejnená prihláška patentu, dátum zverejnenia 06.05. 2019, Vestník ÚPV SR č. 05/2019
Božek, Pavol -- Zajačko, Ivan -- Cisár, Miroslav -- Bulej, Vladimír
Systém akumulácie tepelnej energie v betónových základoch: prihláška patentu č. 107-2017, dátum podania prihlášky: 23.10.2017, stav: zverejnená prihláška patentu, dátum zverejnenia 06.05. 2019, Vestník ÚPV SR č. 05/2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 5 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Systém pre automatické čistenie podláh: prihláška úžitkového vzoru č. 77-2019, dátum podania prihlášky: 31.05.2019, stav: v konaní
Peterka, Jozef -- Božek, Pavol
Systém pre automatické čistenie podláh: prihláška úžitkového vzoru č. 77-2019, dátum podania prihlášky: 31.05.2019, stav: v konaní. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Systém pre monitorovanie prevádzkovej teploty nápravových ložísk železničných dvojkolies: patentová prihláška č. 59-2019, dátum podania prihlášky: 27.05.2019, stav: v konaní
Božek, Pavol
Systém pre monitorovanie prevádzkovej teploty nápravových ložísk železničných dvojkolies: patentová prihláška č. 59-2019, dátum podania prihlášky: 27.05.2019, stav: v konaní. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Systém pre monitorovanie prevádzkovej teploty nápravových ložísk železničných dvojkolies: prihláška úžitkového vzoru č. 71-2019, dátum podania prihlášky: 27.05.2019, stav: v konaní
Božek, Pavol
Systém pre monitorovanie prevádzkovej teploty nápravových ložísk železničných dvojkolies: prihláška úžitkového vzoru č. 71-2019, dátum podania prihlášky: 27.05.2019, stav: v konaní. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Špeciálne motorové vozidlo pre záchranárske práce: prihláška úžitkového vzoru č. 163-2018, dátum podania prihlášky: 02.10.2018, stav: zverejnená prihláška ÚV, dátum zverejnenia prihlášky: 01.03.2019, Vestník ÚPV SR č. 03/2019
Božek, Pavol -- Abramov, Ivan -- Pivarčiová, Elena -- Abramov, Andrej Ivanovič
Špeciálne motorové vozidlo pre záchranárske práce: prihláška úžitkového vzoru č. 163-2018, dátum podania prihlášky: 02.10.2018, stav: zverejnená prihláška ÚV, dátum zverejnenia prihlášky: 01.03.2019, Vestník ÚPV SR č. 03/2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 8 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Štruktúra a vlastnosti rýchloreznej ocele pretavenej a odliatej vo vákuu
Bračík, Matej -- Čaus, Alexander
Štruktúra a vlastnosti rýchloreznej ocele pretavenej a odliatej vo vákuu. Dizertačná práca. 2019. 116 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Štúdium vplyvu parametrov zvárania na celistvosť zvarových spojov vyhotovených z Ti zliatiny laserovým lúčom
Mužila, Marek -- Kovaříková, Ingrid
Štúdium vplyvu parametrov zvárania na celistvosť zvarových spojov vyhotovených z Ti zliatiny laserovým lúčom. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
The design of melting units for production of synthetic fibrous materials by vertical blowing method from PET raw materials
Sviatskii, Vladislav -- Mudriková, Andrea -- Holubek, Radovan -- Horník, Jakub -- Sokolov, Michail
The design of melting units for production of synthetic fibrous materials by vertical blowing method from PET raw materials. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 216--222. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
The design technique of melting units for production of synthetic fibrous materials by vertical blowing method
Sviatskii, Vladislav -- Božek, Pavol -- Sokolov, Michail -- Lukaszczyk, Zygmunt
The design technique of melting units for production of synthetic fibrous materials by vertical blowing method. Management systems in production engineering, s. 29--32.
články v časopisoch2019Podrobnosti
The Effect of Annealing on the Properties of AW5754 Aluminum Alloy-AZ31B Magnesium Alloy Explosively Welded Bimetals
Sahul, Miroslav -- Sahul, Martin -- Lokaj, Ján -- Čaplovič, Ľubomír -- Nesvadba, Petr -- Odokienková, Barbara
The Effect of Annealing on the Properties of AW5754 Aluminum Alloy-AZ31B Magnesium Alloy Explosively Welded Bimetals. Journal of Materials Engineering and Performance, s. 1--17.
články v časopisoch2019Podrobnosti
The effect of atmosphere and vacuum on character of weld joints fabricated by explosion
Jáňa, Miroslav -- Urminský, Ján -- Kostolný, Igor
The effect of atmosphere and vacuum on character of weld joints fabricated by explosion. Zváranie - Svařování, 68. s. 24--26.
články v časopisoch2019Podrobnosti
The importance of FEM simulation in design of a forming tool for test sample preparation to measure solder wettability
Kapustová, Mária -- Sobota, Róbert -- Koleňák, Roman -- Bílik, Jozef -- Šimna, Vladimír
The importance of FEM simulation in design of a forming tool for test sample preparation to measure solder wettability. Hutnik- Wiadomości Hutnicze, 86. s. 253--256.
články v časopisoch2019Podrobnosti
The influence of computed tomography detector resolution on measured values of shape and dimensional accuracy of component produced by material jetting process
Hrušecký, Róbert -- Molnár, Ivan -- Görög, Augustín -- Michal, Dávid
The influence of computed tomography detector resolution on measured values of shape and dimensional accuracy of component produced by material jetting process. In Annals of DAAAM International Symposium 2019. Viedeň: DAAAM International, 2019, s. 1--7. ISBN 978-3-902734-23-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
The influence of grinding process and drag finishing on the milling tools macro geometry
Pätoprstý, Boris -- Pokorný, Peter -- Vozár, Marek -- Vopát, Tomáš -- Buranský, Ivan
The influence of grinding process and drag finishing on the milling tools macro geometry. In Annals of DAAAM International Symposium 2019. Viedeň: DAAAM International, 2019, s. 1--6. ISBN 978-3-902734-23-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
The influence of reduction on the surface temperature in the process of drawing tubes
Turňa, Ján -- Ridzoň, Martin -- Mojžiš, Milan -- Kán, Michal -- Parilák, Ľudovít
The influence of reduction on the surface temperature in the process of drawing tubes. Hutnik- Wiadomości Hutnicze, 86. s. 276--278.
články v časopisoch2019Podrobnosti
The influence of technological and geometrical parameters of the conventional metal spinning process on macro and micro-geometrical characteristics of the spun parts
Frnčík, Martin -- Šugárová, Jana
The influence of technological and geometrical parameters of the conventional metal spinning process on macro and micro-geometrical characteristics of the spun parts. Dizertačná práca. 2019. 151 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
The influence of technological parameters for the manufacture of precision seamless tubes for automotive industry
Kán, Michal -- Ridzoň, Martin -- Mojžiš, Milan -- Turňa, Ján -- Peterka, Jozef -- Parilák, Ľudovít
The influence of technological parameters for the manufacture of precision seamless tubes for automotive industry. Hutnik- Wiadomości Hutnicze, 86. s. 250--252.
články v časopisoch2019Podrobnosti
The influence of technological parameters on drawing force at cold drawing of steel tubes using FEM simulation
Kapustová, Mária -- Sobota, Róbert -- Necpal, Martin
The influence of technological parameters on drawing force at cold drawing of steel tubes using FEM simulation. In Functional Materials and Metallurgy II. Zürich: Trans Tech Publications, 2019, s. 124--128. ISBN 978-3-0357-1438-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
The new possibilities of utilizing the inertial navigation system in robototechnics
Božek, Pavol -- Nikitin, Yuri R. -- Turygin, Yuri
The new possibilities of utilizing the inertial navigation system in robototechnics. In Technological Forum 2019. Praha: ČUT, 2019, s. 209--214. ISBN 978-80-87583-30-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
The research of influence of strain rate in steel tube cold drawing processes using FEM simulation
Kapustová, Mária -- Sobota, Róbert
The research of influence of strain rate in steel tube cold drawing processes using FEM simulation. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 235--242. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
The tool wear observation of milling tools in high feed machining of hardened steels
Jurina, František -- Vopát, Tomáš -- Kuruc, Marcel -- Šimna, Vladimír
The tool wear observation of milling tools in high feed machining of hardened steels. In Annals of DAAAM International Symposium 2019. Viedeň: DAAAM International, 2019, s. 1--5. ISBN 978-3-902734-23-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Theoretical analysis of tube drawing process
Bílik, Jozef -- Martinkovič, Maroš -- Kapustová, Mária -- Mojžiš, Milan -- Parilák, Ľudovít -- Ridzoň, Martin
Theoretical analysis of tube drawing process. Hutnik- Wiadomości Hutnicze, 86. s. 233--237.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Thermal cycling of overlap joints of CC tapes
Skarba, Michal -- Pekarčíková, Marcela -- Cuninková, Eva -- Mišík, Jozef -- Necpal, Martin -- Frolek, Ľubomír -- Gömöry, Fedor
Thermal cycling of overlap joints of CC tapes. In EUCAS 2019. 2019: 2019, s. 170.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Triboelektrický spôsob zberu strihaných vlasov: prihláška patentu č. 108-2017, dátum podania prihlášky: 23.10.2017, stav: zverejnená prihláška patentu, dátum zverejnenia: 06.05.2019, Vestník ÚPVSR č. 05/2019
Božek, Pavol -- Zajačko, Ivan -- Cisár, Miroslav -- Bulej, Vladimír
Triboelektrický spôsob zberu strihaných vlasov: prihláška patentu č. 108-2017, dátum podania prihlášky: 23.10.2017, stav: zverejnená prihláška patentu, dátum zverejnenia: 06.05.2019, Vestník ÚPVSR č. 05/2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 5 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Trvanlivosť povlakovaných rezných nástrojov
Kupkovičová, Jana -- Peterka, Jozef
Trvanlivosť povlakovaných rezných nástrojov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Tvárnenie zváraných polotovarov
Majtánová, Lucia -- Bílik, Jozef
Tvárnenie zváraných polotovarov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Ultrazvukové spájkovanie
Sýkora, Peter -- Koleňák, Roman
Ultrazvukové spájkovanie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Úprava rezných hrán nástrojov a jej vplyv na rezné sily pri frézovaní
Ďurina, Michal -- Šimna, Vladimír
Úprava rezných hrán nástrojov a jej vplyv na rezné sily pri frézovaní. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Úprava tvárniaceho nástroja na výrobu vonkajšieho krúžku ložiska využitím FEM simulácie
Žák, Michal -- Kapustová, Mária
Úprava tvárniaceho nástroja na výrobu vonkajšieho krúžku ložiska využitím FEM simulácie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Určenie vplyvu technologických pohybov elektrónového lúča na geometrickú charakteristiku prievarov
Urminský, Ján -- Marônek, Milan
Určenie vplyvu technologických pohybov elektrónového lúča na geometrickú charakteristiku prievarov. Zvárač - profesionál, 16. s. 10--13.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Using multi-criteria analysis to evaluate the impact of drag-finishing technological parameters on the carbide tool radius
Peterka, Jozef -- Vozár, Marek -- Vopát, Tomáš -- Pokorný, Peter -- Pätoprstý, Boris
Using multi-criteria analysis to evaluate the impact of drag-finishing technological parameters on the carbide tool radius. In ICCPE 2019. 2019 8th International conference on Chemical and Process Engineering. ICIEM 2019. 2019 3rd International Cenference on Innovative Engineering Materials. [CBEES], 2019: 2019, s. 17.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Utilization of stereology for the characterization of material microstructure
Martinkovič, Maroš
Utilization of stereology for the characterization of material microstructure. In Development of Materials Science in Research and Education (DMS - RE 2019). CSACG, 2019 ; Bratislava: 2019, s. 34. ISBN 978-80-8208-019-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Vacuum heat treatment of as cast high-speed steel of M2 type
Čaus, Alexander -- Bračík, Matej -- Sahul, Miroslav -- Dománková, Mária
Vacuum heat treatment of as cast high-speed steel of M2 type. In 26th IFHTSE Congress 2019. Moskva: Metallurgizdat, 2019, s. 86--91. ISBN 978-5-6043403-0-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Validation of results of two different reductions for precision seamless cold drawn tubes
Ridzoň, Martin -- Mojžiš, Milan -- Bella, Peter -- Parilák, Ľudovít -- Kán, Michal -- Buranský, Ivan
Validation of results of two different reductions for precision seamless cold drawn tubes. Metalurgija. Metallurgy, 58. s. 319--322.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Variabilita výsledkov merania kruhovitosti na súradnicovom meracom stroji
Kováčik, Daniel -- Görög, Augustín
Variabilita výsledkov merania kruhovitosti na súradnicovom meracom stroji. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vlastnosti laserom zváraných oceľových plechov
Gunda, Milan -- Kovačócy, Pavel
Vlastnosti laserom zváraných oceľových plechov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Voľba obrábacieho stroja pre sústružnícke operácie na danej súčiastke
Paulovič, Adam -- Bučányová, Marcela
Voľba obrábacieho stroja pre sústružnícke operácie na danej súčiastke. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv ochrannej atmosféry na vlastnosti zvarových spojov horčíkovej zliatiny AZ31B vyhotovených laserom
Vyskoč, Maroš -- Sahul, Miroslav -- Sahul, Martin -- Vyskočová, Monika
Vplyv ochrannej atmosféry na vlastnosti zvarových spojov horčíkovej zliatiny AZ31B vyhotovených laserom. Zváranie - Svařování, 68. s. 30--36.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Vplyv oscilácie elektrónového lúča na kvalitu zvarových spojov vyhotovených z Ni zliatin
Klempová, Lenka -- Šimeková, Beáta
Vplyv oscilácie elektrónového lúča na kvalitu zvarových spojov vyhotovených z Ni zliatin. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv parametrov zvárania STTIr na vlastnosti zvarových spojov termoplastov
Petrek, Jakub -- Sahul, Miroslav
Vplyv parametrov zvárania STTIr na vlastnosti zvarových spojov termoplastov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv stratégií merania na súradnicovom meracom stroji na presnosť meraných hodnôt
Valach, Lukáš -- Moravčíková, Jana
Vplyv stratégií merania na súradnicovom meracom stroji na presnosť meraných hodnôt. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv technológií zvyšovania životnosti nástroja na opotrebovanie
Marek, Adrian -- Pokorný, Peter
Vplyv technológií zvyšovania životnosti nástroja na opotrebovanie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv tepelného spracovania na vlastnosti zliatiny AW2099
Lopatková, Michaela -- Marônek, Milan -- Bárta, Jozef -- Pašák, Matej
Vplyv tepelného spracovania na vlastnosti zliatiny AW2099. In Technológia zvárania 2019 - Technológia rozvoja priemyslu Európskej únie. 1. vyd. Trnava : AlumniPress, 2019, s. 1--11. ISBN 978-80-8096-265-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Vplyv tepelného spracovania na vlastnosti zvarových spojov zliatiny AlLi vyhotovených laserovým zváraním
Kováč, Jakub -- Marônek, Milan
Vplyv tepelného spracovania na vlastnosti zvarových spojov zliatiny AlLi vyhotovených laserovým zváraním. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv veľkosti mikrogeometrie rezných hrán na opotrebovanie rezných nástrojov
Čuži, Vladimír -- Vopát, Tomáš
Vplyv veľkosti mikrogeometrie rezných hrán na opotrebovanie rezných nástrojov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv veľkosti polomeru zaoblenia rezných hrán nástrojov na drsnosť povrchu pri obrábaní
Litvák, Filip -- Vopát, Tomáš
Vplyv veľkosti polomeru zaoblenia rezných hrán nástrojov na drsnosť povrchu pri obrábaní. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv viacnásobných opráv na mechanické vlastnosti zvarových spojov ocelí používaných vo firme STAKOTRA MANUFACTURING
Segeš, Tomáš -- Fraňo, Dušan
Vplyv viacnásobných opráv na mechanické vlastnosti zvarových spojov ocelí používaných vo firme STAKOTRA MANUFACTURING. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Výber vhodného optického vyhodnocovacieho systému pre výstupnú kontrolu spojkového ložiska
Macánek, Jozef -- Hrušková, Erika
Výber vhodného optického vyhodnocovacieho systému pre výstupnú kontrolu spojkového ložiska. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Výmena vertikálneho vzduchového piestu za servo pohon v spoločnosti Schaeffler s.r.o.
Spevák, Richard -- Holubek, Radovan
Výmena vertikálneho vzduchového piestu za servo pohon v spoločnosti Schaeffler s.r.o. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Výskum bezolovnatej spájkovacej zliatiny na báze Bi
Šuryová, Daniela -- Kostolný, Igor -- Koleňák, Roman -- Hodúlová, Erika -- Kovaříková, Ingrid -- Urminský, Ján
Výskum bezolovnatej spájkovacej zliatiny na báze Bi. In Technológia zvárania 2019 - Technológia rozvoja priemyslu Európskej únie. 1. vyd. Trnava : AlumniPress, 2019, s. 1--7. ISBN 978-80-8096-265-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Vysokoposuvové obrábanie ťažkoobrobiteľných materiálov
Augustovič, Branislav -- Vopát, Tomáš
Vysokoposuvové obrábanie ťažkoobrobiteľných materiálov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vysokorýchlostné opracovanie hliníkovej zliatiny
Gregor, Vladimír -- Pokorný, Peter
Vysokorýchlostné opracovanie hliníkovej zliatiny. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie CA systémov pri návrhu a výrobe opory pántu
Sálus, Martin -- Görögová, Ingrid
Využitie CA systémov pri návrhu a výrobe opory pántu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie CAx technológií v podniku JAMP SVORADA
Chovanec, Martin -- Peterka, Jozef
Využitie CAx technológií v podniku JAMP SVORADA. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie Industry 4.0 v tvárniacich procesoch
Sládková, Nicolette -- Necpal, Martin
Využitie Industry 4.0 v tvárniacich procesoch. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie metódy DOE pri testoch rezných nástrojov v podniku Schaeffler Skalica
Čuvalová, Lucia -- Görög, Augustín
Využitie metódy DOE pri testoch rezných nástrojov v podniku Schaeffler Skalica. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie počítačom podporovaných technológií pri návrhu a výrobe prototypu disku kolesa osobného automobilu
Detko, Peter -- Molnár, Ivan
Využitie počítačom podporovaných technológií pri návrhu a výrobe prototypu disku kolesa osobného automobilu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie simulačných metód vo výrobných systémoch pomocou virtuálnej a rozšírenej reality
Holubek, Radovan
Využitie simulačných metód vo výrobných systémoch pomocou virtuálnej a rozšírenej reality. Habilitačná práca. 2019. 117 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Welding workstation planning with use of CAD software and simulation
Michal, Dávid -- Lecký, Šimon -- Košťál, Peter -- Václav, Štefan
Welding workstation planning with use of CAD software and simulation. In Advances in Manufacturing II. Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2019, s. 97--105. ISBN 978-3-030-18788-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Zariadenie na 3D tlač v inertnom prostredí s nastaviteľnými parametrami: prihláška úžitkového vzoru č. 54-2018, dátum podania prihlášky: 6.4.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 1.10.2018, Vestník ÚPV SR č. 10/2018, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8381, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 1.3.2019
Martinka, Jozef -- Štefko, Tomáš -- Rantuch, Peter -- Balog, Karol -- Václav, Štefan
Zariadenie na 3D tlač v inertnom prostredí s nastaviteľnými parametrami: prihláška úžitkového vzoru č. 54-2018, dátum podania prihlášky: 6.4.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 1.10.2018, Vestník ÚPV SR č. 10/2018, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8381, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 1.3.2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 5 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Zlepšenie celkovej efektivity montážnej linky V10 na základe OEE princípov v spoločnosti ZF Slovakia, a.s., Trnava
Lengyel, Gabriel -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando
Zlepšenie celkovej efektivity montážnej linky V10 na základe OEE princípov v spoločnosti ZF Slovakia, a.s., Trnava. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zmena tepelného spracovania výrobku (synchrónny krúžok) z klieštinového kalenia na priebežné kalenie
Krídl, Radko -- Čaus, Alexander
Zmena tepelného spracovania výrobku (synchrónny krúžok) z klieštinového kalenia na priebežné kalenie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zváranie električkových vozňov
Vlachovič, Peter -- Kovačócy, Pavel
Zváranie električkových vozňov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zváranie hliníkovej zliatiny AW2099 elektrónovým lúčom
Urminský, Ján -- Marônek, Milan -- Bárta, Jozef
Zváranie hliníkovej zliatiny AW2099 elektrónovým lúčom. In Technológia zvárania 2019 - Technológia rozvoja priemyslu Európskej únie. 1. vyd. Trnava : AlumniPress, 2019, s. 1--9. ISBN 978-80-8096-265-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Zváranie mosadze laserovým lúčom
Soukup, Peter -- Kovačócy, Pavel
Zváranie mosadze laserovým lúčom. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zvariteľnosť titánovej zliatiny Grade 2 elektrónovým lúčom
Lopatková, Michaela
Zvariteľnosť titánovej zliatiny Grade 2 elektrónovým lúčom. Strojárstvo - Strojírenství, 23. s. 70--71.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Zvýšenie efektívnosti výroby drôtov vo firme Vincente Torns Slovakia, a.s.
Kosztolánszka, Erika -- Bílik, Jozef
Zvýšenie efektívnosti výroby drôtov vo firme Vincente Torns Slovakia, a.s. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zvýšenie spoľahlivosti čerpadla P606 vo výrobnej jednotke SAR v spoločnosti Slovnaft, a.s.
Kravárik, Michal -- Bučányová, Marcela
Zvýšenie spoľahlivosti čerpadla P606 vo výrobnej jednotke SAR v spoločnosti Slovnaft, a.s. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zvýšenie stability náradia pre brúsenie IDM
Rausa, Lukáš -- Görög, Augustín
Zvýšenie stability náradia pre brúsenie IDM. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zvyšovanie efektívnosti výroby zápustkových výkovkov
Haladová, Kristína -- Bílik, Jozef
Zvyšovanie efektívnosti výroby zápustkových výkovkov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zvyšovanie výkonu navarenia oblúkových metód zvárania
Beťko, Lukáš -- Marônek, Milan
Zvyšovanie výkonu navarenia oblúkových metód zvárania. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
3D skenovanie a reverzné inžinierstvo
Schuster, Martin -- Morovič, Ladislav
3D skenovanie a reverzné inžinierstvo. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti