14. 11. 2019  12:06 Irma
Akademický informačný systém

Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 2

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Identification of Challenges and Opportunities for Work 4.0 Competences Developing in Slovakia
Fidlerová, Helena -- Porubčinová, Martina -- Fero, Martin -- Novotná, Ivana
Identification of Challenges and Opportunities for Work 4.0 Competences Developing in Slovakia. In Human Capital Formation for the Fourth Industrial Revolution. Pennsylvania, USA: IGI Global, 2020, s. 44--72. ISBN 978-15-225981-0-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
Spiral Management: New Concept of the Social Systems Management
Mikulášková, Justína -- Čambál, Miloš -- Polakovič, Ľuboš -- Urbanovičová, Petra
Spiral Management: New Concept of the Social Systems Management. In Networked Business Models in the Circular Economy. 1. vyd. USA : IGI Global, 2020, s. 174--199. ISBN 978-15-2257-850-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti