Oct 16, 2019   2:38 p.m. Vladimíra
Academic information system

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 92

PublicationsType of resultYearDetails
A New approach to the assessment of the reduction in visibility caused by fires of electrical cables
Martinka, Jozef -- Rantuch, Peter -- Rolinec, Marek -- Pokorný, Jiří -- Balog, Karol -- Kučera, Petr -- Rybakowski, Marek -- Sulová, Janka
A New approach to the assessment of the reduction in visibility caused by fires of electrical cables. Safety, 5. p. 1--16.
articles in magazines2019Details
Aging of selected rubber products
Michálek, Juraj -- Blinová, Lenka
Starnutie vybraných gumených výrobkov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of risks from the point of view of safety and health at work in weaponry warehouse
Kijovská, Mária -- Čekan, Pavol
Analýza rizík z hľadiska BOZP v zbrojných skladoch. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of the causes of occupational injury in PCA Slovakia between 2016 and 2018
Slezáková, Ivana -- Martinka, Jozef
Analýza príčin pracovných úrazov v PCA Slovakia v rokoch 2016 až 2018. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of traffic safety on ŽSR line in terms of occurrence of accidents
Botka, Maroš -- Balog, Karol
Analýza bezpečnosti prevádzky na trati ŽSR z hľadiska vyskytujúcich sa nehôd. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Approaches to the evaluation of thermal-hygric microclimatic conditions in selected manufacturing organizations
Andrejiová, Miriam -- Králiková, Ružena -- Piňosová, Miriama -- Rusko, Miroslav
Approaches to the evaluation of thermal-hygric microclimatic conditions in selected manufacturing organizations. Advances in Science and Technology Research Journal, 13. p. 14--23.
articles in magazines2019Details
Asessment of fire hazard of settled and dispersed dust in the production of low density polyethylene
Škvarka, Marián -- Kuracina, Richard
Posúdenie požiarneho nebezpečenstva usadeného a rozvíreného prachu pri výrobe nízkohustotného polyetylénu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Assessing the effectiveness of parabens removing from water using AOP methods
Hlavatovičová, Adriána -- Sirotiak, Maroš
Posúdenie účinnosti odstraňovania parabénu z vôd s využitím AOP metód. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Assessing the fire risk of electrical cables using a cone calorimeter
Martinka, Jozef -- Rantuch, Peter -- Sulová, Janka -- Martinka, Filip
Assessing the fire risk of electrical cables using a cone calorimeter. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 135. p. 3069--3083.
articles in magazines2019Details
Assessing the level of safety in an explosive working environment at Saneca Pharmaceuticals, a.s. using selected risk analysis methods
Ščasný, Peter -- Čekan, Pavol
Posúdenie úrovne bezpečnosti vo výbušnom pracovnom prostredí v spoločnosti Saneca Pharmaceuticals, a.s. s využitím vybraných metód analýzy rizík. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Assessment of employees evacuation from the selected company
Radoš, Pavol -- Martinka, Jozef
Posúdenie evakuácie zamestnancov z vybranej spoločnosti. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Assessment of ergonomic risks on selected machinery
Jadrná, Monika -- Szabová, Zuzana
Hodnotenie ergonomických rizík pri práci na vybranom strojnom zariadení. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Assessment of fire protection in selected company
Stojkovič, Martin -- Martinka, Jozef
Posúdenie úrovne požiarnej ochrany vo vybranej spoločnosti. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Assessment of good status of surface water in selected locality
Petráš, Ján -- Michalíková, Anna
Posúdenie dobrého stavu povrchových vôd vo vybranej lokalite. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Assessment of occupational safety in construction with focus on work in heights
Hačunda, Dominik -- Čekan, Pavol
Posúdenie bezpečnosti práce v stavebníctve so zameraním na prácu vo výškach. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Assessment of the noise load of employees in engineering operations
Klasová, Petra -- Čekan, Pavol
Posúdenie hlukovej záťaže zamestnancov v strojárskych prevádzkach. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Burning process characterization of biodiesel pool fires
Rantuch, Peter -- Blinová, Lenka -- Bartošová, Alica -- Martinka, Jozef -- Wachter, Igor
Burning process characterization of biodiesel pool fires. NEW SZP GEN: JOURNAL OF FIRE SCIENCES, 37. p. 3--17.
articles in magazines2019Details
Current trends in the assessment of the fire hazard of liquids
Dovičicová, Zuzana -- Wachter, Igor
Súčasné trendy v posudzovaní požiarneho nebezpečenstva kvapalín. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Cutting environment impact on the aluminium alloy machining
Buranská, Eva -- Buranský, Ivan -- Kritikos, Michaela -- Gerulová, Kristína -- Líška, Ján
Cutting environment impact on the aluminium alloy machining. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 21--28.
articles in magazines2019Details
Design and establishment of temporary controlled zone for the repair of the distribution wheels of the main circulating pumps
Prítrský, Martin -- Balog, Karol
Návrh a zriadenie dočasného kontrolovaného pásma na opravu rozvádzacích kolies hlavných cirkulačných čerpadiel. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Determination of fire risk of selected alcohols
Benko, Denis -- Martinka, Jozef -- Štefko, Tomáš -- Wachter, Igor -- Rantuch, Peter
Determination of fire risk of selected alcohols. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 81--86.
articles in magazines2019Details
Digitalization of a noise emission in a selected plant
Vávrová, Lívia -- Čekan, Pavol
Digitalizácia emisie hluku vo vybranom podniku. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Effect of Fireport system on time to leave the fire station
Masár, Viktor -- Rantuch, Peter
Vplyv systému Fireport na čas výjazdu závodného hasičského zboru. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Elimination of excessive noise at the open office workplace
Čekan, Pavol -- Rusko, Miroslav -- Iľko, Ján -- Pietrucha, Hans-Dieter
Elimination of excessive noise at the open office workplace. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 175--186.
articles in magazines2019Details
Elimination of selected radioactive wastes
Kocán, Miroslav -- Rusko, Miroslav
Eliminácia vybraných rádioaktívnych odpadov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Environment and safety impacts of additive manufacturing: a review
Buranská, Eva -- Buranský, Ivan -- Morovič, Ladislav -- Líška, Katarína
Environment and safety impacts of additive manufacturing: a review. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 9--20.
articles in magazines2019Details
Environmental and safety labeling of products and production in the context of sustainable production
Mikulová, Monika -- Rusko, Miroslav
Bezpečnostné a environmentálne označovanie produktov a produkcie v kontexte udržateľnej produkcie. Dissertation thesis. 2019. 156 p.
final thesis2019Details
Establishment of an OSH plan for a selected workplace
Ondriš, Filip -- Čekan, Pavol
Zostavenie plánu BOZP pre vybrané pracovisko. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Evaluation of the impact of emissions from Slovak Power Plants, a.s. Mochovce to the environment
Položániová, Viktória -- Soldán, Maroš
Zhodnotenie vplyvu emisií zo Slovenských elektrární, a.s. Mochovce na životné prostredie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Fire hazard analysis in the production factory
Haburajová, Štefánia -- Balog, Karol
Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru vo výrobnom závode. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Fire hazard of materials with a tendency to spread fire by smoldering
Kozák, Tomáš -- Balog, Karol
Požiarne nebezpečenstvo materiálov s tendenciou šíriť požiar tlením. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Fire risk of combustible liquids
Turzová, Ivana -- Martinka, Jozef
Požiarne riziko horľavých kvapalných látok. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Fire risk of electrical cables
Kostický, Šimon -- Martinka, Jozef
Požiarne riziko elektrických káblov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Gloves to protect hands in a variety of work activities
Mráziková, Renata -- Rusko, Miroslav
Rukavice na ochranu ruky pri rôznych pracovných činnostiach. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Heat of combustion as the key fire characteristics of electrical cables
Martinka, Jozef -- Rantuch, Peter -- Hladová, Martina -- Sulová, Janka -- Nečas, Aleš -- Benko, Denis -- Balog, Karol
Heat of combustion as the key fire characteristics of electrical cables. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 29--40.
articles in magazines2019Details
Heterogeneous photocatalytic degradation of organic substances
Krajčovič, Matúš -- Soldán, Maroš
Heterogénna fotokatalytická degradácia organických látok. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Human performance tools used as incident prevention applied to a construction phase of a nuclear power plant Mochovce
Rolinec, Marek -- Balog, Karol
Human performance tools used as incident prevention applied to a construction phase of a nuclear power plant Mochovce. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 87--96.
articles in magazines2019Details
Hydrogen production using aluminum and aluminum alloys
Rajtarová, Veronika -- Blinová, Lenka
Produkcia vodíka z hliníka a hliníkových zliatin. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Impact of selected electrical cables slope on flame out time and flame spread
Nečas, Aleš -- Martinka, Jozef -- Wachter, Igor -- Štefko, Tomáš -- Hladová, Martina -- Benko, Denis -- Balog, Karol -- Ševčík, Libor
Impact of selected electrical cables slope on flame out time and flame spread. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 41--48.
articles in magazines2019Details
Impact of water content on energy potential and combustion characteristics of methanol and ethanol fuels
Martinka, Jozef -- Rantuch, Peter -- Wachter, Igor
Impact of water content on energy potential and combustion characteristics of methanol and ethanol fuels. Energies [Open access], 12. p. 1--16.
articles in magazines2019Details
Influence of fissures in timber on the charring rate
Sandanus, Jaroslav -- Kamenická, Zuzana -- Rantuch, Peter -- Martinka, Jozef -- Balog, Karol
Influence of fissures in timber on the charring rate. In AL ALI, M. -- PLATKO, P. Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III. London: CRC PressTaylor & Francis Group, 2019, p. 229--234. ISBN 978-0-367-07509-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Management of oxidative stress and other pathologies in Alzheimer´s disease
Šimunková, Miriama -- Alwasel, Saleh Hamad Amad -- Alhazza, Ibrahim M. -- Jomová, Klaudia -- Kollár, Vojtech -- Rusko, Miroslav -- Valko, Marián
Management of oxidative stress and other pathologies in Alzheimer´s disease. Archives of Toxicology, 93. p. 2491--2513.
articles in magazines2019Details
Measurement of explosion characteristics of selected dispersed dust
Bajan, Ján -- Kuracina, Richard
Meranie výbuchových charakteristík vybraného druhu zvíreného prachu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Measurement of fire characteristics of coal in dependence of particle size
Fehér, László -- Kuracina, Richard
Meranie požiarno-technických charakteristík uhlia v závislosti na veľkosti častíc. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Measurement of fire characteristics of selected dust in dependence of particle size
Michalec, Roman -- Kuracina, Richard
Meranie požiarno-technických charakteristík vybraného druhu prachu v závislosti na veľkosti častíc. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Microalgae harvesting: a review
Kucmanová, Alexandra -- Gerulová, Kristína
Microalgae harvesting: a review. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 129--144.
articles in magazines2019Details
Modeling of Odor from a Particleboard Production Plant
Velič, Annamarie -- Šurina, Igor -- Ház, Aleš -- Vossen, Frans -- Ivanova, Irina -- Soldán, Maroš
Modeling of Odor from a Particleboard Production Plant. Journal of Wood Chemistry and Technology, p. 1--10.
articles in magazines2019Details
Novel environmental friendly fire retardants
Bartošová, Alica -- Soldán, Maroš -- Sirotiak, Maroš -- Prachová, Michaela
Novel environmental friendly fire retardants. Advances in Sciences and Engineering, 11. p. 1--8.
articles in magazines2019Details
Occupational health and safety assessment at Lear Corporation
Hudcovská, Bronislava -- Bartošová, Alica
Zhodnotenie BOZP v úseku logistika v podniku Lear Corporation. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Optimization of two-step alkali process of lignin removal from basswood
Wachter, Igor -- Štefko, Tomáš -- Rolinec, Marek
Optimization of two-step alkali process of lignin removal from basswood. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 153--162.
articles in magazines2019Details
Porovnanie iniciačných parametrov smrekového a borovicového dreva
Rantuch, Peter -- Martinka, Jozef -- Kobetičová, Hana
Porovnanie iniciačných parametrov smrekového a borovicového dreva. In Požární ochrana 2019. Ostrava: SPBI, 2019, p. 74--76. ISBN 978-80-7385-221-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Possibilities of using pyrochars for sorption of selected phosphorus compounds
Černeková, Natália -- Sirotiak, Maroš
Možnosti využitia pyrochars pre sorpciu vybraných zlúčenín fosforu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Possibilities of using pyrocharss for the nitrogen containing substances sorption
Kvorková, Veronika -- Sirotiak, Maroš
Možnosti využitia pyrochars pre sorpciu vybraných dusíkatých látok. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Raman microscopy of ferroelectric Sb-S-I glasses doped with Fe
Celic, N. -- Gut, I. -- Čajko, K.O. -- Bošák, Ondrej -- Bartošová, Alica -- Lukic-Petrovic, S.
Raman microscopy of ferroelectric Sb-S-I glasses doped with Fe. In The 9th International Conference on Amorphous and Nanostructured Chalcogenides (ANC-9). Chisinau, Moldova: Technical University of Moldova, 2019, p. 41.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Removal of colorants from water by AOP methods
Režná, Lenka -- Soldán, Maroš
Odstraňovanie farebných látok z vody progresívnymi metódami. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Review of spectrophotometric methods for determination of formaldehyde
Hladová, Martina -- Martinka, Jozef -- Rantuch, Peter -- Nečas, Aleš
Review of spectrophotometric methods for determination of formaldehyde. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 105--120.
articles in magazines2019Details
Revisions of selected specified electrical technical devices
Nemec, Matej -- Martinka, Jozef
Kontroly stavu bezpečnosti vybraných vyhradených technických zariadení elektrických. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Risk analysis for the construction of a reservoir in the Atomic Power Plant area
Jeluš, Matej -- Čekan, Pavol
Analýza rizík pri výstavbe záchytnej nádrže v areáli atómovej elektrárne. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Risk analysis in selected company
Kovács, František -- Soldán, Maroš
Analýza rizík vo vybranej prevádzke. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Risk assessment of selected equipment
Široký, Radovan -- Kuracina, Richard
Posúdenie rizík vybraného zariadenia. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Risk assessment of selected workplace at IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o.
Knap, Michal -- Szabová, Zuzana
Posúdenie bezpečnosti na vybranom pracovisku v spoločnosti IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Risk assessment of selected workplace at Schaeffler Slovakia, spol. s r.o.
Jančík, Juraj -- Szabová, Zuzana
Posúdenie bezpečnosti na vybranom pracovisku v spoločnosti Schaeffler Skalica, spol. s r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Risk factors of selected technological operations of fire-fighting door production
Prachová, Michaela -- Soldán, Maroš
Rizikové faktory pri vybraných technologických operáciách výroby protipožiarnych dverí. Dissertation thesis. 2019. 138 p.
final thesis2019Details
Risks resulting from reverse of modification of expansion weapons
Čekan, Pavol -- Belica, Eugen -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando
Risks resulting from reverse of modification of expansion weapons. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 163--174.
articles in magazines2019Details
Safe loading of fire lighters for heaters
Majáková, Ľudmila -- Kucmanová, Alexandra
Bezpečné nakladanie so zapaľovačmi plameňa. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Safety and environmental labelling in automotive industry
Jankovič, Lukáš -- Rusko, Miroslav
Bezpečnostné a environmentálne označovanie v automobilovom sektore. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Safety and environmental labelling of the accessories in automotive vehicles
Černý, Mário -- Rusko, Miroslav
Bezpečnostné a environmentálne označovanie vybraného príslušenstva v automobilových prostriedkoch. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Safety and environmental management of the products in a selected products group
Čáp, Matej -- Rusko, Miroslav
Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo vybranej výrobkovej skupine. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Safety and environmental management of the products in a selected products group
Hanuláková, Laura -- Rusko, Miroslav
Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo vybranej výrobkovej skupine. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Safety assessment of corrective technological measures in view of increasing the safety of the working and production environment of the powder paintshop
Mĺkvy, René -- Balog, Karol
Posúdenie nápravných technologických opatrení z hľadiska zvýšenia bezpečnosti pracovného a výrobného prostredia práškovej lakovne. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Safety concern of nanomaterias
Bartošová, Alica -- Ivanova, Tatiana
Safety concern of nanomaterias. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 121--128.
articles in magazines2019Details
Safety in a work environment by using hydraulic recovery technique
Pilka, Adrián -- Szabová, Zuzana
Bezpečnosť práce pri používaní hydraulickej vyslobodzovacej techniky. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Safety of children's playground equipment
Mrázik, Tibor -- Balog, Karol
Bezpečnosť zariadení detských ihrísk. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Safety of working with high lift truck
Bíliková, Veronika -- Szabová, Zuzana
Zásady bezpečnosti pri práci s vysokozdvižným vozíkom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Selected aspects of the environmental and safety management in a selected company
Antalová, Natália -- Rusko, Miroslav
Vybrané aspekty environmentálneho a bezpečnostného manažérstva vo vybranej spoločnosti. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Schallgeschwindigkeit zur Ermittlung der Trinkwassertemperatur
Halper, Christian -- Iľko, Ján
Schallgeschwindigkeit zur Ermittlung der Trinkwassertemperatur. Forum gas wasser wärme, p. 31--33.
articles in magazines2019Details
Sorption of hazardous substances on activated sorbents
Lipták, Peter -- Soldán, Maroš
Sorpcia nebezpečných látok na aktivovaných sorbentoch. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Sorption of methylene blue by alternative adsorbents
Soldán, Maroš -- Kobetičová, Hana -- Štefko, Tomáš
Sorption of methylene blue by alternative adsorbents. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 73--80.
articles in magazines2019Details
Stanovenie emisií prchavých organických zlúčenín zo spracovania dreva
Velič, Annamarie -- Soldán, Maroš -- Ház, Aleš -- Šurina, Igor -- Jablonský, Michal
Determination of volatile organic compounds' emissions from wood processing. Wood Research, 64. p. 461--469.
articles in magazines2019Details
Study of antibiotic capture on microplastics
Vargová, Lujza -- Sirotiak, Maroš
Štúdium zachytávania antibiotík na mikroplastoch. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Study of explosion characteristics of the wheat flour dust clouds in dependence of the particle size distribution
Kuracina, Richard -- Szabová, Zuzana -- Buranská, Eva
Study of explosion characteristics of the wheat flour dust clouds in dependence of the particle size distribution. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 65--72.
articles in magazines2019Details
Study of fire characteristics of industrial dust
Szabová, Zuzana -- Kuracina, Richard
Study of fire characteristics of industrial dust. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 49--56.
articles in magazines2019Details
Study of the sorption properties of materials used to capture organic matter
Godovčin, Peter -- Kobetičová, Hana
Štúdium sorpčných vlastností materiálov používaných pri zachytávaní organických látok. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Technological properties and fire performance of medium density fibreboard (MDF) treated with selected polyphosphate-based fire retardants
Mantanis, George -- Martinka, Jozef -- Lykidis, Charalampos -- Ševčík, Libor
Technological properties and fire performance of medium density fibreboard (MDF) treated with selected polyphosphate-based fire retardants. Wood Material Science & Engineering, p. 1--10.
articles in magazines2019Details
The elaboration of safe work procedure in the Lear Corporation company for the chosen working station
Kutláková, Renáta -- Bartošová, Alica
Vypracovanie bezpečného pracovného postupu v podniku Lear corporation pre vybranú pracovnú stanicu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The maximum explosion pressure of lignite in dependence on particle size
Kuracina, Richard -- Szabová, Zuzana
The maximum explosion pressure of lignite in dependence on particle size. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 57--64.
articles in magazines2019Details
The use of hazardous waste in the removal of methylene blue using the Fenton reaction
Mončeková, Klaudia -- Soldán, Maroš
Využitie nebezpečného odpadu pri odstraňovaní metylénovej modrej Fentonovou reakciou. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Timing parameters of pyrotechnic igniter based on magnesium powder
Pelikán, Vojtěch -- Kuracina, Richard -- Szabová, Zuzana
Timing parameters of pyrotechnic igniter based on magnesium powder. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 97--104.
articles in magazines2019Details
Utilization of spent coffee grounds for removal of hazardous substances from water: a review
Blinová, Lenka -- Sirotiak, Maroš
Utilization of spent coffee grounds for removal of hazardous substances from water: a review. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 145--152.
articles in magazines2019Details
Waste management in Plastic Omnium Intelligent Exterior System s.r.o.
Kobelárová, Petra -- Soldán, Maroš
Nakladanie s odpadmi vo firme Plastic Omnium Intelligent Exterior System s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Zariadenie na 3D tlač v inertnom prostredí s nastaviteľnými parametrami: prihláška úžitkového vzoru č. 54-2018, dátum podania prihlášky: 6.4.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 1.10.2018, Vestník ÚPV SR č. 10/2018, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8381, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 1.3.2019
Martinka, Jozef -- Štefko, Tomáš -- Rantuch, Peter -- Balog, Karol -- Václav, Štefan
Zariadenie na 3D tlač v inertnom prostredí s nastaviteľnými parametrami: prihláška úžitkového vzoru č. 54-2018, dátum podania prihlášky: 6.4.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 1.10.2018, Vestník ÚPV SR č. 10/2018, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8381, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 1.3.2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 5 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Zařízení pro měření nasycení pohlcovače vlhkosti vodou: prihláška úžitkového vzoru č. 2018-35762, dátum prihlášky: 19.12.2018, stav: zapísaný, platný úžitkový vzor č. 32636, dátum zapísania: 05.03.2019
Tomaštík, Marek -- Konečný, Jiří -- Martinka, Jozef -- Rantuch, Peter -- Balog, Karol
Zařízení pro měření nasycení pohlcovače vlhkosti vodou: prihláška úžitkového vzoru č. 2018-35762, dátum prihlášky: 19.12.2018, stav: zapísaný, platný úžitkový vzor č. 32636, dátum zapísania: 05.03.2019. Praha : ÚPV ČR, 2019. 5 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details