3. 7. 2020  15:08 Miloslav
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 11

Publikácie
Druh výsledku
Rok
Podrobnosti
Comparison of radio meteor observations during the period from 1. to 17. August 2019
Dolinský, Peter -- Nečas, Aleš -- Karlovský, Ján
Comparison of radio meteor observations during the period from 1. to 17. August 2019. In Proceedings of the International Meteor Conference. IMC 2019: 03.. - 06. 10. 2019, Bollmannsruh, Germany. 1. vyd. Hove, Belgium : International Meteor Organization, 2020, s. 168--170. ISBN 978-2-87355-033-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
Electric cables installed in OSB boards surfaces and their temperature
Martinka, Jozef -- Rantuch, Peter -- Štefko, Tomáš -- Wachter, Igor
Electric cables installed in OSB boards surfaces and their temperature. In MAKOVICKÁ OSVALDOVÁ, L. -- MARKERT, F. -- ZELINKA, S L. Wood & Fire Safety. Cham: Springer, 2020, s. 426--431. ISBN 978-3-030-41234-0 (print).
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020
Podrobnosti
Environmentálne inžinierstvo II: návody na cvičenia : 1. časť Optické spektrálne metódy
Pastierová, Alica -- Gerulová, Kristína -- Soldán, Maroš
Environmentálne inžinierstvo II: návody na cvičenia : 1. časť Optické spektrálne metódy. Bratislava : Spektrum STU, 2020. 190 s. ISBN 978-80-227-4995-4.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Charring of timber with fissures in experimental and numerical simulations
Sandanus, Jaroslav -- Kamenická, Zuzana -- Rantuch, Peter -- Martinka, Jozef -- Balog, Karol
Charring of timber with fissures in experimental and numerical simulations. In MAKOVICKÁ OSVALDOVÁ, L. -- MARKERT, F. -- ZELINKA, S L. Wood & Fire Safety. Cham: Springer, 2020, s. 159--165. ISBN 978-3-030-41234-0 (print).
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
Impact of electrical cables embedded into oriented strand board on critical heat flux
Martinka, Jozef -- Štefko, Tomáš -- Wachter, Igor -- Rantuch, Peter
Impact of electrical cables embedded into oriented strand board on critical heat flux. Wood Research, 65. s. 257--270.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Initiation parameters of wood based materials
Rantuch, Peter -- Martinka, Jozef -- Wachter, Igor
Initiation parameters of wood based materials. In MAKOVICKÁ OSVALDOVÁ, L. -- MARKERT, F. -- ZELINKA, S L. Wood & Fire Safety. Cham: Springer, 2020, s. 28--34. ISBN 978-3-030-41234-0 (print).
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Materials for Safety and Security: Materials for Shielding, Protective Suits, Electrical Insulation, and Fire Protection
Martinka, Jozef -- Dibdiaková, Janka
Materials for Safety and Security: Materials for Shielding, Protective Suits, Electrical Insulation, and Fire Protection. In REHÁK, D. -- BERNATIK, A. -- DVOŘÁK, Z. -- HROMADA, M. Safety and Security Issues in Technical Infrastructures. 1. vyd. Hershey PA, USA : IGI Global, 2020, s. 288--320. ISBN 978-1-7998-3059-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Nebezpečné látky. Návody na cvičenia
Sirotiak, Maroš -- Pastierová, Alica
Nebezpečné látky. Návody na cvičenia. Trnava : AlumniPress, 2020. 182 s. ISBN 978-80-8096-267-8.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2020
Podrobnosti
Proces vzdelávania študentov v oblasti integrovanej bezpečnosti na MTF STU so sídlom v Trnave
Balog, Karol -- Buranská, Eva -- Kucmanová, Alexandra
Proces vzdelávania študentov v oblasti integrovanej bezpečnosti na MTF STU so sídlom v Trnave. In Optimalizácia edukácie študentov študijného odboru Bezpečnostné verejno-správne služby. Bratislava: Akadémia policajného zboru, 2020, s. 27--35. ISBN 978-80-8054-850-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Study of selected fire characteristics of beech wood depending on particle size
Kuracina, Richard -- Szabová, Zuzana -- Balog, Karol
Study of selected fire characteristics of beech wood depending on particle size. In MAKOVICKÁ OSVALDOVÁ, L. -- MARKERT, F. -- ZELINKA, S L. Wood & Fire Safety. Cham: Springer, 2020, s. 16--21. ISBN 978-3-030-41234-0 (print).
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
Univerzálna hlava pre 3D tlač súčiastok na CNC riadených strojoch: prihláška patentu č. 49-2018, dátum podania prihlášky: 11.06.2018, stav: zverejnená prihláška patentu, dátum zverejnenia prihlášky: 07.01.2020, Vestník ÚPV SR č. 01/2020
Buranský, Ivan -- Buranská, Eva
Univerzálna hlava pre 3D tlač súčiastok na CNC riadených strojoch: prihláška patentu č. 49-2018, dátum podania prihlášky: 11.06.2018, stav: zverejnená prihláška patentu, dátum zverejnenia prihlášky: 07.01.2020, Vestník ÚPV SR č. 01/2020. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 7 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020Podrobnosti