16. 12. 2019  13:26 Albína
Akademický informační systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

RANTUCH, P. -- BLINOVÁ, L. -- BARTOŠOVÁ, A. -- MARTINKA, J. -- WACHTER, I. Burning process characterization of biodiesel pool fires. NEW SZP GEN: JOURNAL OF FIRE SCIENCES, 37. s. 3--17.

Originální název: Burning process characterization of biodiesel pool fires
Slovenský název:
Autor: Ing. Peter Rantuch, PhD. (50%)
Ing. Lenka Blinová, PhD. (17%)
Ing. Alica Pastierová, PhD. (17%)
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD. (5%)
Ing. Igor Wachter, PhD. (10%)
Pracoviště: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra environmentálneho inžinierstva
Katedra požiarneho inžinierstva
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: NEW SZP GEN: JOURNAL OF FIRE SCIENCES
Číslo svazku (ročník): 37
Od strany: 3
Do strany: 17
Počet stran: 15
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: cone calorimeter, flammability, biodiesel
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Peter Rantuch, PhD.
Poslední změna: 09.03.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

NEW SZP GEN: JOURNAL OF FIRE SCIENCES. 2019.

Originální název: NEW SZP GEN: JOURNAL OF FIRE SCIENCES
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 06.04.2019 22:21 (Import dat z knihovny)