25. 10. 2020  3:30 Aurel
Akademický informační systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

RANTUCH, P. -- BLINOVÁ, L. -- BARTOŠOVÁ, A. -- MARTINKA, J. -- WACHTER, I. Burning process characterization of biodiesel pool fires. NEW SZP GEN: JOURNAL OF FIRE SCIENCES, 37. s. 3--17.

Originální název: Burning process characterization of biodiesel pool fires
Slovenský název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra environmentálneho inžinierstva
Katedra požiarneho inžinierstva
Druh publikace:
články v časopisech
Periodikum:
NEW SZP GEN: JOURNAL OF FIRE SCIENCES
Číslo svazku (ročník):
37
Od strany:
3
Do strany:
17
Počet stran: 15
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Klíčová slova:
slovenština: cone calorimeter, flammability, biodiesel
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
09.03.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

NEW SZP GEN: JOURNAL OF FIRE SCIENCES. 2019.

Originální název: NEW SZP GEN: JOURNAL OF FIRE SCIENCES
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Poslední změna:
06.04.2019 22:21 (Import dat z knihovny)