1. 6. 2020  19:18 Žaneta
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

RANTUCH, P. -- BLINOVÁ, L. -- BARTOŠOVÁ, A. -- MARTINKA, J. -- WACHTER, I. Burning process characterization of biodiesel pool fires. NEW SZP GEN: JOURNAL OF FIRE SCIENCES, 37. s. 3--17.

Originálny názov:
Burning process characterization of biodiesel pool fires
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Peter Rantuch, PhD. (50%)
Ing. Lenka Blinová, PhD. (17%)
Ing. Alica Pastierová, PhD. (17%)
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD. (5%)
Ing. Igor Wachter, PhD. (10%)
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra environmentálneho inžinierstva
Katedra požiarneho inžinierstva
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum:
NEW SZP GEN: JOURNAL OF FIRE SCIENCES
Číslo zväzku (ročník):
37
Od strany:
3
Do strany:
17
Počet strán:
15
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová:
slovenčina: cone calorimeter, flammability, biodiesel
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil:
doc. Ing. Peter Rantuch, PhD.
Posledná zmena: 09.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

NEW SZP GEN: JOURNAL OF FIRE SCIENCES. 2019.

Originálny názov:
NEW SZP GEN: JOURNAL OF FIRE SCIENCES
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
06.04.2019 22:21 (Import dát z knižnice)