Nov 22, 2019   9:52 p.m. Cecília
Academic information system

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

TOMAŠTÍK, M. -- KONEČNÝ, J. -- MARTINKA, J. -- RANTUCH, P. -- BALOG, K. Zařízení pro měření nasycení pohlcovače vlhkosti vodou: prihláška úžitkového vzoru č. 2018-35762, dátum prihlášky: 19.12.2018, stav: zapísaný, platný úžitkový vzor č. 32636, dátum zapísania: 05.03.2019. Praha : ÚPV ČR, 2019. 5 p.

Original name: Zařízení pro měření nasycení pohlcovače vlhkosti vodou: prihláška úžitkového vzoru č. 2018-35762, dátum prihlášky: 19.12.2018, stav: zapísaný, platný úžitkový vzor č. 32636, dátum zapísania: 05.03.2019
English name:
Name in Slovak:
Written by (author): Marek Tomaštík (10%)
Jiří Konečný (10%)
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD. (50%)
Ing. Peter Rantuch, PhD. (20%)
prof. Ing. Karol Balog, PhD. (10%)
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti
Department of Safety Engineering
Department of Fire Protection Engineering
Kind of publication: monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
ISBN:
Publisher: ÚPV ČR
Place of publishing: Praha
Year of publication: 2019
Number of pages: 5
Original language:
Publication category: AGJ Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, prihlášky dizajnov, prihlášky ochranných známok, žiadosti o udelenie dodatkových ochranných osvedčení, prihlášky topografií polovodičových výrobkov, prihlášky označení pôvodu výrobkov, prihlášky zemepisných označení výrobkov, prihlášky na udelenie šľachtiteľských osvedčení
Scientific field:
Year of submission: 2019
Year of transmission: 2019
 
Entry made by: doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Last change: 03/23/2019 22:20 (Data import from library)