22. 10. 2019  3:51 Sergej
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TOMAŠTÍK, M. -- KONEČNÝ, J. -- MARTINKA, J. -- RANTUCH, P. -- BALOG, K. Zařízení pro měření nasycení pohlcovače vlhkosti vodou: prihláška úžitkového vzoru č. 2018-35762, dátum prihlášky: 19.12.2018, stav: zapísaný, platný úžitkový vzor č. 32636, dátum zapísania: 05.03.2019. Praha : ÚPV ČR, 2019. 5 s.

Originálny názov: Zařízení pro měření nasycení pohlcovače vlhkosti vodou: prihláška úžitkového vzoru č. 2018-35762, dátum prihlášky: 19.12.2018, stav: zapísaný, platný úžitkový vzor č. 32636, dátum zapísania: 05.03.2019
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor: Marek Tomaštík (10%)
Jiří Konečný (10%)
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD. (50%)
Ing. Peter Rantuch, PhD. (20%)
prof. Ing. Karol Balog, PhD. (10%)
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra bezpečnostného inžinierstva
Katedra požiarneho inžinierstva
Druh publikácie: monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
ISBN:
Vydavateľ: ÚPV ČR
Miesto vydania: Praha
Rok vydania: 2019
Počet strán: 5
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie: AGJ Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, prihlášky dizajnov, prihlášky ochranných známok, žiadosti o udelenie dodatkových ochranných osvedčení, prihlášky topografií polovodičových výrobkov, prihlášky označení pôvodu výrobkov, prihlášky zemepisných označení výrobkov, prihlášky na udelenie šľachtiteľských osvedčení
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Posledná zmena: 23.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)