16. 10. 2019  1:31 Vladimíra
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MARTINKA, J. -- RANTUCH, P. -- SULOVÁ, J. -- MARTINKA, F. Assessing the fire risk of electrical cables using a cone calorimeter. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 135. s. 3069--3083.

Originálny názov: Assessing the fire risk of electrical cables using a cone calorimeter
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Jozef Martinka, PhD. (25%)
Ing. Peter Rantuch, PhD. (25%)
Janka Sulová (25%)
Filip Martinka (25%)
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra požiarneho inžinierstva
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Číslo zväzku (ročník): 135
Od strany: 3069
Do strany: 3083
Počet strán: 15
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: cone calorimeter, electrical cables, fire risk
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Posledná zmena: 27.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2019.

Originálny názov: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 27.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)