18. 10. 2019  9:05 Lukáš
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MANTANIS, G. -- MARTINKA, J. -- LYKIDIS, C. -- ŠEVČÍK, L. Technological properties and fire performance of medium density fibreboard (MDF) treated with selected polyphosphate-based fire retardants. Wood Material Science & Engineering, s. 1--10.

Originálny názov: Technological properties and fire performance of medium density fibreboard (MDF) treated with selected polyphosphate-based fire retardants
Slovenský názov:
Autor: George Mantanis (5%)
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD. (85%)
Charalampos Lykidis (5%)
Libor Ševčík (5%)
Pracovisko: Katedra požiarneho inžinierstva
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Wood Material Science & Engineering
Číslo zväzku (ročník):
Od strany: 1
Do strany: 10
Počet strán: 10
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Posledná zmena: 27.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Wood Material Science & Engineering. 2019.

Originálny názov: Wood Material Science & Engineering
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 27.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)