16. 12. 2019  14:00 Albína
Akademický informační systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ANDREJIOVÁ, M. -- KRÁLIKOVÁ, R. -- PIŇOSOVÁ, M. -- RUSKO, M. Approaches to the evaluation of thermal-hygric microclimatic conditions in selected manufacturing organizations. Advances in Science and Technology Research Journal, 13. s. 14--23.

Originální název: Approaches to the evaluation of thermal-hygric microclimatic conditions in selected manufacturing organizations
Slovenský název:
Autor: Miriam Andrejiová (25%)
Ružena Králiková (25%)
Miriama Piňosová (25%)
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD. (25%)
Pracoviště: Katedra bezpečnostného inžinierstva
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Advances in Science and Technology Research Journal
Číslo svazku (ročník): 13
Od strany: 14
Do strany: 23
Počet stran: 10
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: thermal-hygric microclimate, risk evaluations, workplaces
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
Poslední změna: 08.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Advances in Science and Technology Research Journal. 2019.

Originální název: Advances in Science and Technology Research Journal
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 08.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)