22. 10. 2019  6:41 Sergej
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ANDREJIOVÁ, M. -- KRÁLIKOVÁ, R. -- PIŇOSOVÁ, M. -- RUSKO, M. Approaches to the evaluation of thermal-hygric microclimatic conditions in selected manufacturing organizations. Advances in Science and Technology Research Journal, 13. s. 14--23.

Originálny názov: Approaches to the evaluation of thermal-hygric microclimatic conditions in selected manufacturing organizations
Slovenský názov:
Autor: Miriam Andrejiová (25%)
Ružena Králiková (25%)
Miriama Piňosová (25%)
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD. (25%)
Pracovisko: Katedra bezpečnostného inžinierstva
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Advances in Science and Technology Research Journal
Číslo zväzku (ročník): 13
Od strany: 14
Do strany: 23
Počet strán: 10
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: thermal-hygric microclimate, risk evaluations, workplaces
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
Posledná zmena: 08.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Advances in Science and Technology Research Journal. 2019.

Originálny názov: Advances in Science and Technology Research Journal
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 08.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)