19. 10. 2019  14:31 Kristián
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BARTOŠOVÁ, A. -- SOLDÁN, M. -- SIROTIAK, M. -- PRACHOVÁ, M. Novel environmental friendly fire retardants. Advances in Sciences and Engineering, 11. s. 1--8.

Originálny názov: Novel environmental friendly fire retardants
Slovenský názov:
Autor: Ing. Alica Pastierová, PhD. (70%)
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. (10%)
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD. (10%)
Michaela Prachová (10%)
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra environmentálneho inžinierstva
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Advances in Sciences and Engineering
Číslo zväzku (ročník): 11
Od strany: 1
Do strany: 8
Počet strán: 8
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: flame retardants, nanocomposites
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Alica Pastierová, PhD.
Posledná zmena: 08.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Advances in Sciences and Engineering. 2019.

Originálny názov: Advances in Sciences and Engineering
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 15.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)