15. 10. 2019  5:39 Terézia
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PETRÁŠ, J. -- MICHALÍKOVÁ, A. Posúdenie dobrého stavu povrchových vôd vo vybranej lokalite. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Posúdenie dobrého stavu povrchových vôd vo vybranej lokalite
Anglický názov: Assessment of good status of surface water in selected locality
Český názov:
Autor: Ing. Ján Petráš
Ing. Anna Michalíková, CSc.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra environmentálneho inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: qualitative indicators of water quality, chemický stav vôd, assessment of surface water quality, chemical status of water, water pollution, povrchová voda, hodnotenie kvality povrchových vôd, ekologický stav vôd, kvalitatívne ukazovatele kvality vody, monitorovanie povrchových vôd, znečisťovanie vôd, ecological status of water, surface water, monitoring of surface water
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Ján Petráš
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)