21. 10. 2019  14:37 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

RADOŠ, P. -- MARTINKA, J. Posúdenie evakuácie zamestnancov z vybranej spoločnosti. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Posúdenie evakuácie zamestnancov z vybranej spoločnosti
Anglický názov: Assessment of employees evacuation from the selected company
Český názov:
Autor: Ing. Pavol Radoš
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra požiarneho inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: evacuation scenarios, occupational health and safety, evakuačné scenáre, evacuation, analýza súčasného stavu, bezpečnosť a ochrana zdravia pri prácii, analysis of the present state, evakuácia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Pavol Radoš
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)