17. 10. 2019  4:29 Hedviga
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

NEMEC, M. -- MARTINKA, J. Kontroly stavu bezpečnosti vybraných vyhradených technických zariadení elektrických. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Kontroly stavu bezpečnosti vybraných vyhradených technických zariadení elektrických
Anglický názov: Revisions of selected specified electrical technical devices
Český názov:
Autor: Ing. Matej Nemec
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra požiarneho inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: revision, revízie, test, spotrebič, kontrola, inspection, appliance, skúška
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Matej Nemec
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)