21. 11. 2019  17:24 Elvíra
Akademický informační systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PRÍTRSKÝ, M. -- BALOG, K. Návrh a zriadenie dočasného kontrolovaného pásma na opravu rozvádzacích kolies hlavných cirkulačných čerpadiel. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Návrh a zriadenie dočasného kontrolovaného pásma na opravu rozvádzacích kolies hlavných cirkulačných čerpadiel
Anglický název: Design and establishment of temporary controlled zone for the repair of the distribution wheels of the main circulating pumps
Český název:
Autor: Ing. Martin Prítrský
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Pracoviště: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra bezpečnostného inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: temporary controlled zone, main circulating pump, radiation protection, dočasné kontrolované pásmo, kontrolované pásmo, distribution wheel, rozvádzacie koleso, radiačná ochrana, hlavné cirkulačné čerpadlo, controlled area
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Martin Prítrský
Poslední změna: 08.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)