Dec 14, 2019   12:15 p.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

PRÍTRSKÝ, M. -- BALOG, K. Návrh a zriadenie dočasného kontrolovaného pásma na opravu rozvádzacích kolies hlavných cirkulačných čerpadiel. Diploma thesis. 2019.

Original name: Návrh a zriadenie dočasného kontrolovaného pásma na opravu rozvádzacích kolies hlavných cirkulačných čerpadiel
English name: Design and establishment of temporary controlled zone for the repair of the distribution wheels of the main circulating pumps
Czech name:
Written by (author): Ing. Martin Prítrský
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti
Department of Safety Engineering
Kind of publication: final thesis
University: -
Type of work: Diploma thesis
Place of publishing:
Year of publication: 2019
Number of pages:
Original language: Slovak
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Key words: slovak: temporary controlled zone, main circulating pump, radiation protection, dočasné kontrolované pásmo, kontrolované pásmo, distribution wheel, rozvádzacie koleso, radiačná ochrana, hlavné cirkulačné čerpadlo, controlled area
Year of submission: 2019
Year of transmission:
 
Entry made by: Ing. Martin Prítrský
Last change: 06/08/2019 22:22 (Data import from library)