22. 10. 2019  6:33 Sergej
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PRÍTRSKÝ, M. -- BALOG, K. Návrh a zriadenie dočasného kontrolovaného pásma na opravu rozvádzacích kolies hlavných cirkulačných čerpadiel. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Návrh a zriadenie dočasného kontrolovaného pásma na opravu rozvádzacích kolies hlavných cirkulačných čerpadiel
Anglický názov: Design and establishment of temporary controlled zone for the repair of the distribution wheels of the main circulating pumps
Český názov:
Autor: Ing. Martin Prítrský
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra bezpečnostného inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: temporary controlled zone, main circulating pump, radiation protection, dočasné kontrolované pásmo, kontrolované pásmo, distribution wheel, rozvádzacie koleso, radiačná ochrana, hlavné cirkulačné čerpadlo, controlled area
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Martin Prítrský
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)