14. 10. 2019  0:18 Boris
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MRÁZIK, T. -- BALOG, K. Bezpečnosť zariadení detských ihrísk. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Bezpečnosť zariadení detských ihrísk
Anglický názov: Safety of children's playground equipment
Český názov:
Autor: Ing. Tibor Mrázik
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra bezpečnostného inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: kontrola, detské ihriská, playgrounds, safety, bezpečnosť, zariadenia, equipment, control
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Tibor Mrázik
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)