17. 10. 2019  8:33 Hedviga
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MAJÁKOVÁ, Ľ. -- KUCMANOVÁ, A. Bezpečné nakladanie so zapaľovačmi plameňa. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Bezpečné nakladanie so zapaľovačmi plameňa
Anglický názov: Safe loading of fire lighters for heaters
Český názov:
Autor: Ing. Ľudmila Majáková
Ing. Alexandra Kucmanová, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: karta bezpečnostných údajov, rýchlosť odhorievania, material safety data sheets, mass burning rate, solid fire lighter, tuhý zapaľovač
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Ľudmila Majáková
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)