14. 10. 2019  1:14 Boris
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOZÁK, T. -- BALOG, K. Požiarne nebezpečenstvo materiálov s tendenciou šíriť požiar tlením. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Požiarne nebezpečenstvo materiálov s tendenciou šíriť požiar tlením
Anglický názov: Fire hazard of materials with a tendency to spread fire by smoldering
Český názov:
Autor: Ing. Tomáš Kozák
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra bezpečnostného inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: reverse smoldering, súprudné tlenie, combustible dusts, protiprúdne tlenie, prúdenie kyslíka, forward smoldering, horľavé prachy, oxygen flow velocity
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Tomáš Kozák
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)