23. 10. 2019  17:47 Alojza
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HABURAJOVÁ, Š. -- BALOG, K. Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru vo výrobnom závode. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru vo výrobnom závode
Anglický názov: Fire hazard analysis in the production factory
Český názov:
Autor: Ing. Štefánia Haburajová
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra bezpečnostného inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: výbuch, dust, analýza, analysis, požiar, prach, fire, burning, horenie, explosion
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Štefánia Haburajová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)