19. 10. 2019  22:20 Kristián
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ANTALOVÁ, N. -- RUSKO, M. Vybrané aspekty environmentálneho a bezpečnostného manažérstva vo vybranej spoločnosti. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Vybrané aspekty environmentálneho a bezpečnostného manažérstva vo vybranej spoločnosti
Anglický názov: Selected aspects of the environmental and safety management in a selected company
Český názov:
Autor: Ing. Natália Antalová
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra bezpečnostného inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: environment, bezpečnosť, manažérstvo, management, safety
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Natália Antalová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)