11. 12. 2019  10:22 Hilda
Akademický informační systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ČÁP, M. -- RUSKO, M. Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo vybranej výrobkovej skupine. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo vybranej výrobkovej skupine
Anglický název: Safety and environmental management of the products in a selected products group
Český název:
Autor: Ing. Matej Čáp
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
Pracoviště: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra bezpečnostného inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: environmentálne označovanie, produkt, product, environmental labeling, safety labeling, bezpečnostné označovanie
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Matej Čáp
Poslední změna: 08.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)