18. 10. 2019  17:58 Lukáš
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ČÁP, M. -- RUSKO, M. Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo vybranej výrobkovej skupine. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo vybranej výrobkovej skupine
Anglický názov: Safety and environmental management of the products in a selected products group
Český názov:
Autor: Ing. Matej Čáp
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra bezpečnostného inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: environmentálne označovanie, produkt, product, environmental labeling, safety labeling, bezpečnostné označovanie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Matej Čáp
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)