14. 10. 2019  13:13 Boris
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ČERNÝ, M. -- RUSKO, M. Bezpečnostné a environmentálne označovanie vybraného príslušenstva v automobilových prostriedkoch. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Bezpečnostné a environmentálne označovanie vybraného príslušenstva v automobilových prostriedkoch
Anglický názov: Safety and environmental labelling of the accessories in automotive vehicles
Český názov:
Autor: Ing. Mário Černý
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra bezpečnostného inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: ekodizajn, environmentálne označovanie, detské autosedačky, child restraint system, bezpečnostné označovanie, environmental labelling, safety labelling, ecodesign
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Mário Černý
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)