22. 10. 2019  18:12 Sergej
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MRÁZIKOVÁ, R. -- RUSKO, M. Rukavice na ochranu ruky pri rôznych pracovných činnostiach. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Rukavice na ochranu ruky pri rôznych pracovných činnostiach
Anglický názov: Gloves to protect hands in a variety of work activities
Český názov:
Autor: Ing. Renata Mráziková
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra bezpečnostného inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: protective gloves, hodnotenie ochranných rukavíc, ochranné rukavice, protective gloves rating, Osobné ochranné pracovné prostriedky, Personal protective equipment
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Renata Mráziková
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)