17. 10. 2019  10:48 Hedviga
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HANULÁKOVÁ, L. -- RUSKO, M. Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo vybranej výrobkovej skupine. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo vybranej výrobkovej skupine
Anglický názov: Safety and environmental management of the products in a selected products group
Český názov:
Autor: Ing. Laura Hanuláková
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra bezpečnostného inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: stroller, environmentálne označovanie, detský kočík, produkt, environmental labeling, bezpečnostné označovanie, environmental management, pushchair, product, safety labeling
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Laura Hanuláková
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)