22. 10. 2019  9:12 Sergej
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KUTLÁKOVÁ, R. -- BARTOŠOVÁ, A. Vypracovanie bezpečného pracovného postupu v podniku Lear corporation pre vybranú pracovnú stanicu. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Vypracovanie bezpečného pracovného postupu v podniku Lear corporation pre vybranú pracovnú stanicu
Anglický názov: The elaboration of safe work procedure in the Lear Corporation company for the chosen working station
Český názov:
Autor: Ing. Renáta Kutláková
Ing. Alica Pastierová, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: risk analysis, safe work procedure, FMEA, bezpečný pracovný postup, work safety, bezpečnosť práce, analýza rizík
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Renáta Kutláková
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)