14. 10. 2019  18:48 Boris
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KRAJČOVIČ, M. -- SOLDÁN, M. Heterogénna fotokatalytická degradácia organických látok. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Heterogénna fotokatalytická degradácia organických látok
Anglický názov: Heterogeneous photocatalytic degradation of organic substances
Český názov:
Autor: Ing. Matúš Krajčovič
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: fenol, 3,5 - dichlórfenol, UV degradácia, UV degradation, black nikel mud, phenol, lúženec, gas chromatography, 3,5 - dichlorphenol, plynová chromatografia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Matúš Krajčovič
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)