17. 10. 2019  10:28 Hedviga
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOBELÁROVÁ, P. -- SOLDÁN, M. Nakladanie s odpadmi vo firme Plastic Omnium Intelligent Exterior System s.r.o. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Nakladanie s odpadmi vo firme Plastic Omnium Intelligent Exterior System s.r.o.
Anglický názov: Waste management in Plastic Omnium Intelligent Exterior System s.r.o.
Český názov:
Autor: Ing. Petra Kobelárová
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: waste, materiálová recyklácia, odpad, material recycling, odpadové hospodárstvo, waste management
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Petra Kobelárová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)