19. 10. 2019  20:02 Kristián
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LIPTÁK, P. -- SOLDÁN, M. Sorpcia nebezpečných látok na aktivovaných sorbentoch. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Sorpcia nebezpečných látok na aktivovaných sorbentoch
Anglický názov: Sorption of hazardous substances on activated sorbents
Český názov:
Autor: Ing. Peter Lipták
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: 3,5- dichlórfenol, červený kal, lúženec, 3,5-dichlorophenol, black nickel mud, red mud
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Peter Lipták
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)