18. 10. 2019  12:49 Lukáš
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠKVARKA, M. -- KURACINA, R. Posúdenie požiarneho nebezpečenstva usadeného a rozvíreného prachu pri výrobe nízkohustotného polyetylénu. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Posúdenie požiarneho nebezpečenstva usadeného a rozvíreného prachu pri výrobe nízkohustotného polyetylénu
Anglický názov: Asessment of fire hazard of settled and dispersed dust in the production of low density polyethylene
Český názov:
Autor: Ing. Marián Škvarka
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra bezpečnostného inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: polyethylene dust explosion, výbuch polyetylénového prachu, explosion charakteristic, výbuchové charakteristiky, rozvírený prach, airborne dust
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Marián Škvarka
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)