20. 10. 2019  5:08 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠIROKÝ, R. -- KURACINA, R. Posúdenie rizík vybraného zariadenia. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Posúdenie rizík vybraného zariadenia
Anglický názov: Risk assessment of selected equipment
Český názov:
Autor: Ing. Radovan Široký
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra bezpečnostného inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: single-port crane, FMEA, portálový žeriav, HAZOP
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Radovan Široký
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)