19. 10. 2019  1:18 Kristián
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VÁVROVÁ, L. -- ČEKAN, P. Digitalizácia emisie hluku vo vybranom podniku. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Digitalizácia emisie hluku vo vybranom podniku
Anglický názov: Digitalization of a noise emission in a selected plant
Český názov:
Autor: Ing. Lívia Vávrová
Ing. Pavol Čekan, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra bezpečnostného inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: meranie hluku, corrective measures, noise mapping, opatrenia, hluk, measurement of noise, noise, hlukové mapovanie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Lívia Vávrová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)