14. 10. 2019  10:25 Boris
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

REŽNÁ, L. -- SOLDÁN, M. Odstraňovanie farebných látok z vody progresívnymi metódami. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Odstraňovanie farebných látok z vody progresívnymi metódami
Anglický názov: Removal of colorants from water by AOP methods
Český názov:
Autor: Ing. Lenka Režná
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Ozón,, Catalysts, Katalyzátory, Advanced Oxidation Processes,, Pokročilé oxidačné metódy,, Ozone,, Congo Red,, Kongočerveň,, UV žiarenie,, UV radiation,
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Lenka Režná
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)