23. 10. 2019  11:57 Alojza
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MONČEKOVÁ, K. -- SOLDÁN, M. Využitie nebezpečného odpadu pri odstraňovaní metylénovej modrej Fentonovou reakciou. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Využitie nebezpečného odpadu pri odstraňovaní metylénovej modrej Fentonovou reakciou
Anglický názov: The use of hazardous waste in the removal of methylene blue using the Fenton reaction
Český názov:
Autor: Ing. Klaudia Mončeková
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: metylénová modrá, methylene blue, červený kal, Fenton´s reaction, lúženec, black nickel mud, Fentonova reakcia, red mud
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Klaudia Mončeková
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)