23. 10. 2019  4:36 Alojza
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

POLOŽÁNIOVÁ, V. -- SOLDÁN, M. Zhodnotenie vplyvu emisií zo Slovenských elektrární, a.s. Mochovce na životné prostredie. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Zhodnotenie vplyvu emisií zo Slovenských elektrární, a.s. Mochovce na životné prostredie
Anglický názov: Evaluation of the impact of emissions from Slovak Power Plants, a.s. Mochovce to the environment
Český názov:
Autor: Ing. Viktória Položániová
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: znečisťujúce látky, monitorovanie emisií, Mochovce, emission monitoring, environment, pollutants, životné prostredie, atómová elektráreň, nuclear power plant
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Viktória Položániová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)