19. 10. 2019  19:54 Kristián
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FEHÉR, L. -- KURACINA, R. Meranie požiarno-technických charakteristík uhlia v závislosti na veľkosti častíc. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Meranie požiarno-technických charakteristík uhlia v závislosti na veľkosti častíc
Anglický názov: Measurement of fire characteristics of coal in dependence of particle size
Český názov:
Autor: Ing. László Fehér
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra bezpečnostného inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: minimal, ignition, prach, minimálna teplota, vznietenie, coal, uhlie, dust, temperature
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. László Fehér
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)