23. 10. 2019  4:23 Alojza
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PILKA, A. -- SZABOVÁ, Z. Bezpečnosť práce pri používaní hydraulickej vyslobodzovacej techniky. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Bezpečnosť práce pri používaní hydraulickej vyslobodzovacej techniky
Anglický názov: Safety in a work environment by using hydraulic recovery technique
Český názov:
Autor: Ing. Adrián Pilka
Ing. Zuzana Szabová, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: hydraulická vyslobodzovacia technika, risk assessment, návrh opatrení, hydraulic recovery technology, bezpečnosť práce, : work safety, proposal of safety measurements, posudzovanie rizík
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Adrián Pilka
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)