18. 10. 2019  4:29 Lukáš
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KNAP, M. -- SZABOVÁ, Z. Posúdenie bezpečnosti na vybranom pracovisku v spoločnosti IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Posúdenie bezpečnosti na vybranom pracovisku v spoločnosti IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o.
Anglický názov: Risk assessment of selected workplace at IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o.
Český názov:
Autor: Ing. Michal Knap
Ing. Zuzana Szabová, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: riziko, FMEA, methods of risk controlling, metódy riadenia rizík, Probalistic Risk Assessment methodology, risk, Bodová metóda
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Michal Knap
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)