19. 10. 2019  12:02 Kristián
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HLAVATOVIČOVÁ, A. -- SIROTIAK, M. Posúdenie účinnosti odstraňovania parabénu z vôd s využitím AOP metód. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Posúdenie účinnosti odstraňovania parabénu z vôd s využitím AOP metód
Anglický názov: Assessing the effectiveness of parabens removing from water using AOP methods
Český názov:
Autor: Ing. Adriána Hlavatovičová
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra environmentálneho inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: toxicity, metylparabén, AOP metódy, removing paraben from water, odstránenie parabénu z vôd, AOP methods, toxicita, methylparaben
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Adriána Hlavatovičová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)