17. 10. 2019  12:06 Hedviga
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VARGOVÁ, L. -- SIROTIAK, M. Štúdium zachytávania antibiotík na mikroplastoch. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Štúdium zachytávania antibiotík na mikroplastoch
Anglický názov: Study of antibiotic capture on microplastics
Český názov:
Autor: Ing. Lujza Vargová
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra environmentálneho inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: microplastics, adsorpcia, kontaminanty, contaminants, antibiotiká, antibiotics, adsorption, environment, mikroplasty, životné prostredie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Lujza Vargová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)