20. 10. 2019  14:09 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KVORKOVÁ, V. -- SIROTIAK, M. Možnosti využitia pyrochars pre sorpciu vybraných dusíkatých látok. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Možnosti využitia pyrochars pre sorpciu vybraných dusíkatých látok
Anglický názov: Possibilities of using pyrocharss for the nitrogen containing substances sorption
Český názov:
Autor: Ing. Veronika Kvorková
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra environmentálneho inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: nitrogen, nitrogenous compounds, pyrochars, eutrofizácia, dusíkaté zlúčeniny, dusík, eutrophication
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Veronika Kvorková
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)