23. 10. 2019  16:06 Alojza
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ČERNEKOVÁ, N. -- SIROTIAK, M. Možnosti využitia pyrochars pre sorpciu vybraných zlúčenín fosforu. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Možnosti využitia pyrochars pre sorpciu vybraných zlúčenín fosforu
Anglický názov: Possibilities of using pyrochars for sorption of selected phosphorus compounds
Český názov:
Autor: Ing. Natália Černeková
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra environmentálneho inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: adsorpcia, pyrochars, fosforečnany, phosphorus, phosphates, fosfor, adsorption, kontaminant, contaminant
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Natália Černeková
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)